BASINDAN YAZILAR
1 Ekim 2012 Gününü Beklemeden Afdan Yararlanmak İçin Son Günler / Vedat İlki - MuhasebeTR

1 Ekim 2012 Gününü Beklemeden Afdan Yararlanmak İçin Son Günler / Vedat İlki

 15/06/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Kanun ile getirilen yeniden yapılandırma düzenlemesi ile göre 2011 yılında 6111 sayılı Kanuna yapılandırmaya başvurup yapılandırması bozulanları bu af kapsıyor.

Bundan dolayı bu yapılandırma fırsatınızı iyi değerlendirmeniz gerekir.

AFFI BOZULANLAR İÇİN SAĞLANAN BİR HAK

6111 sayılı kanun ile yapılandırması bozulan sigortalılar/işverenler başvuracaktır.

 Bunun için de tek şart ise 15/06/2012 tarihinden önceki taksit yada cari ay ödeme yükümlülüklerini ihlal eden kısacana 15/06/2012 tarihinden önce yapılandırma anlaşmaları bozulan işveren ve sigortalılar bu haktan yararlanacaktır.

Bunun için son başvuru süresi  1/Ekim/2012 (Pazartesi) dir.

Başvurularınızı  4-1(a) sigortalılık  statüsünden emekli olanlar (SGDP borcu için) tahsis (emekli) dosyalarının bulunduğu İl yada Merkez Müdürlüklerine 2012/23 Genelge ekinde yer alan EK-1 başvuru formu ile müracaat edeceklerdir.

İşverenlerden prim borçları yapılandırılan ancak anlaşmaları bozulanlar ise bağlı oldukları İl yada Merkez MüdürlüğüneEK-1 başvuru formu ile  ya da  e-Sigorta kanalıyla müracaat edebileceklerdir.

YENİ TAKSİT PLANI YOK

Yeni bir taksit planı uygulanmayacaktır.2011 yılındaki 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda belirtilen ;

A)Peşin

B)Taksitli

ödeme tercihi geçerli olacaktır.

 Yeni bir taksit planı sunulmayacaktır.

Peşin ödemeyi tercih edenlerden  ancak yapılandırması bozulanların başvuru yapması halinde ödemeleri için belirlenen esaslar ,6111 sayılı Kanunda peşin ödeme yolunu tercih eden ancak ödemeyen sigortalı yada işverenler 01/10/2012 tarihine kadar başvurup tüm borçlarını 31/10/2012 tarihine kadar ödeyebileceklerdir.

Yapılandırmasını 6 taksit üzerinden yapan ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma anlaşmaları bozulanların ödemeleri için nasıl bir yol izleniyor. Ödenmeyen tüm taksitlerin 31/10/2012 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Yapılandırmasını 9 taksit yada üstünde taksit seçeneği ile yapan ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle15/06/2012 tarihinden önce yapılandırma anlaşmaları bozulanların ödemeleri esasında takip edilecek yol ise 6111 sayılı Kanuna göre bir yıl içinde iki taksitten fazla taksitin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde yapılandırma anlaşmaları bozulanlar, bir yıl içinde ikiden az taksitin ödenmemesi halinde ise yapılandırma anlaşmaları bozulmayacak ödenmeyen taksitler son taksit ödeme süresi içinde ödenecektir.

15/06/2012 tarihinden önce yapılandırma anlaşmaları bozulanlar sadece yapılandırma anlaşmasının bozulmasına neden olan taksitlerini veya ödeme ihlali yaptıkları tüm taksitleri 31/10/2012 tarihine kadar ödeyebilirler.

 

15 HAZİRAN 2012 ÖNCESİ GECİKMELİ TAKSİTLERİNİ ÖDEYENLER

15/6/2012 tarihinden önceki taksitlerini ödemiş fakat geç ödemiş sigortalı/işverenler bu kapsamdan etkilenecek midir?

15/6/2012 tarihinden önceki taksitlerini ödeyen sigortalı/İşverenler  bu taksitleri, ihlal edilen taksit olarak dikkate alınmayacaktır.

 

5510 GEÇİCİ 24/25/17 GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER

5510 sayılı Kanunun geçici 24 ve 25 nci maddelerine göre yapılan taksitlendirmeleri 6111 sayılı Kanuna istinaden yeniden yapılandırılan ancak yapılandırma anlaşmaları bozulanların durumu için nasıl bir yöntem izleyecekler.Bu durumda olan kişiler için 31/10/2012 tarihine kadar ödenmemiş tüm taksitlerini ödeyeceklerdir.

5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine göre durdurulan sigortalılık sürelerinin 6111 sayılı Kanuna göre ihyası için başvuran fakat  01/08/2011 tarihine kadar, yapmaları gereken toplu ödemeyi yapamayanlar için de 31/10/2012 tarihine kadar 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan ihya borçlarının tamamını ödeyeceklerdir.

 

AİLE REİSİ KAVRAMI

Tarım Bağ-Kur sigortalısı olup aile reisi sayılmamalarından dolayı adlarına kesilen tevkifat makbuzları dikkate alınamayan kadın sigortalılardan 6111 sayılı Kanuna göre 31/05/2011 tarihine kadar başvuru yapan ancak tescilleri yapılamayan ve bundan dolayı 6111 sayılı Kanuna göre ödeme planları oluşturulamayan kadın sigortalılar da yeni Kanunun hükmünden yararlanabilirler .

Bunun içinde bahsedilen durumda olup yalnızca 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırma için, süresi içinde başvuran kadın sigortalıları yeni Kanun hükmünden yararlanacaklardır.

 

İKİ TAKSİT İHLALİ DİKKATE ALINIYOR

2012 yılındaki ödemelerde iki taksit ihlaline  göre  değerlendirilecektir. Yapılandırmalarının ihyası için 01/10/2012 tarihine kadar başvuran sigortalıların/işverenlerin  aynı zamanda 31/10/2012 tarihi itibari ile 2012 yılında ikiden fazla taksit ihlalini de yapmamaları gerekmektedir.

Bu durumda şayet  2012/6,8,10 ay taksitlerinden herhangi birinin veya tamamının ödenmemesi yada geç ödenmesi nedeni ile yapılandırması bozulanlar, Kanunun 15/06/2012 tarihinden önce yapılandırması bozulanlar kapsamı içine girmediğinden yeni Kanuna göre başvuru yapamayacaklardır.

 

1,40 GECİKME FAİZİ ÖDEYECEKSİNİZ

Başvurusu kabul edilen kişilerin ödenmemiş taksit borçları için yeni bir faiz hesap edilecektir.

Ödeyecekleri tutarları, peşin veya taksit ödeme vadelerinin sona erdiği tarihlerden, yeni Kanuna göre yapacakları ödeme tarihi esas alınarak her ay için %1,40 gecikme faizi ile birlikte ödeyeceklerdir.

 

ÇOK ZOR DURUMDA OLANLAR İÇİN ADRES

Bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari ay borcunu ödememiş olan, bu nedenle yapılandırma anlaşmaları bozulan kişilerin durumu için yapılan uygulama ise cari ay borçlarını gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 31/10/2012 tarihine kadar ödemeleri yada çok zor durumda olduklarının tespit edilmiş olması gerekmektedir. Çok zor durum halinin tespiti, 6111 sayılı Kanuna göre borçlarını yapılandıran İl yada Merkez Müdürlüklerine başvurulması halinde yapılabilecektir.

 

 

VEDAT İLKİ

(Kaynak: Alitezel.com | 25.09.2012)

GÜNDEM