BASINDAN YAZILAR
01/05/2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Bağ-Kur Kapsamına Girenler İçin Yaşlılık Aylığında Ekonomik Prim Ödeme Günü / Vedat İlki - MuhasebeTR

01/05/2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Bağ-Kur Kapsamına Girenler İçin Yaşlılık Aylığında Ekonomik Prim Ödeme Günü / Vedat İlki

01.10.1957 doğumlu olan  eşim ilk defa  01.09.2008 tarihinde şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kur Kapsamına alındı. Ne zaman emekli olma hakkına sahip olacaktır?Rafet

30.04.2008 (hariç) sonrasında sigortalı olanlar5510 sayılı kanunla genel hükümler yönünden ilk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından aylık bağlama şartları 28. maddede düzenlenmiştir.28. Maddenin ikinci fıkrasında; 
ilk defa Kanuna göre sigortalı sayılanlara aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığı bağlanacağı öngörülmüş olmakla birlikte,

Kanunun geçici 7. maddesinin son fıkrasında 30.04.2008 (hariç) tarihinden sonra 506(SSK), 1479(Bağ-Kur), 5434(Emekli Sandığı), 2925(Tarım SSK) ve 2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.Diğer bir anlatımla, 28. maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ilk defa 01.05.2008 tarihi itibariyle 506(SSK), 1479(Bağ-Kur), 5434(Emekli Sandığı), 2925(Tarım SSK) ve 2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için uygulanacaktır.Buna göre, ilk defa 01.05.2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan; 4/1-(a-SSK) sigortalılarına, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün,4/1-(b-Bağ-Kur) sigortalılarına, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün,malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.Kadın sigortalılar için 58, erkek sigortalılar için 60 olarak öngörülen yaş hadleri, 4/1-(a) sigortalıları için 7200, 4/1-(b) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşullarının 28. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kademeli süreçte, 01.01.2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak aylığa hak kazanma koşulları belirlenecektir.

 

5510/28. maddenin iki ve üçüncü fıkralarına göre aylığa hak kazanma koşulları

İlgili Kanun

4/1-(a) sigortalıları için 7200, 4/1-(b) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih

Tahsis Talep Tarihindeki En Az

No

Madde No

Yaş

Gün Sayısı

Kadın

Erkek

4/1-(a) sigortalıları

4/1-(b) sigortalıları

5510

28/iki-(a)

01.05.2008 - 31.12.2035

58

60

7200

9000

28/üç

01.05.2008 - 31.12.2035

61

65

5400

5400

28/iki-(b) ve üç

01.01.2036 31.12.2037

59

61

7200

9000

62

64

5400

5400

01.01.2038 - 31.12.2039

60

62

7200

9000

63

65

5400

5400

01.01.2040 - 31.12.2041

61

63

7200

9000

64

65

5400

5400

01.01.2042 - 31.12.2043

62

64

7200

9000

65

65

5400

5400

01.01.2044 – 31.12.2045

63

65

7200

9000

65

65

5400

5400

01.01.2046 – 31.12.2047

64

65

7200

9000

65

65

5400

5400

01.01.2048

65

65

7200

9000

65

65

5400

5400

 

Yine 28. maddenin üçüncü fıkrasında; ikinci fıkrada belirlenen yaş hadlerine 65 yaşı geçmemek üzere, üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. 5400 gün prim ödeme gün koşulu için Kanunun geçici 6. maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

 

4/1-(a) sigortalıları için 5510/geçici 6. madde-yedinci fıkra (b) bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

İlgili kanun

Sigortalılık süresinin başlangıcı

Tahsis talep tarihindeki en az

No

Madde No

Yaş

Gün sayısı

Kadın

Erkek

5510

Geçici 6/Yedi-(b)

01.05.2008 - 31.12.2008

61

63

4600

01.01.2009 - 31.12.2009

61

63

4700

01.01.2010 - 31.12.2010

61

63

4800

01.01.2011 - 31.12.2011

61

63

4900

01.01.2012 - 31.12.2012

61

63

5000

01.01.2013 - 31.12.2013

61

63

5100

01.01.2014 - 31.12.2014

61

63

5200

01.01.2015 - 31.12.2015

61

63

5300

01.01.2016 -

61

63

5400

 

Sizin eşinize şimdi ekonomik yönden emekli olma önerimize gelelim:

Sigortalılığı 01.03.2011 tarihinden sonra başlayanların hizmetlerinin çakışması5510 sayılı Kanunun 53. maddesi ile 01.03.2011 tarihinden itibaren sigortalıların 4. maddenin birinci fıkrasının (a-SSK) ve (b-Bağ-Kur) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c-Devlet Memurluğu) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde çalışmaları halinde öncelikle (c-Devlet Memuru) bendi kapsamında, (a-SSK) ve (b-Bağ-Kur) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çalışmaları halinde ise (a-SSK) bendi kapsamındaki sigortalılıkları geçerli sayılacaktır. (b-Bağ-Kur) bendi kapsamındaki sigortalılık (a-SSKbendine tabi çalışmanın başladığı tarihten bir gün önce sona erdirilecektir.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b-Bağ-Kur) bendine tabi sigortalıların 01.03.2011 tarihinden itibaren (a-SSK) bendi kapsamında çalışmaya başlamaları halinde e-Sigortalı yoluyla Kuruma verilen sigortalı işe giriş bildirgelerinde “5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b-Bağ-Kur) bendine tabi sigortalılığınız sona erdirilmiştir. 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi ayrıca prim ödemeye devam etmek istiyor iseniz sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir” uyarısı verilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a-SSK) bendine tabi çalışması sona erenlerin (b-Bağ-Kur) bendi kapsamındaki çalışmalarının devam etmesi halinde ise (a-SSK) bendine tabi çalışmasının sona erdiği tarihten bir gün sonra (b-Bağ-Kur) bendine tabi sigortalılıkları başlatılacaktır.

Şimdi eşiniz SSK kapsamında bir işe girecektir.Şirket hisselerini devir etmesine gerek olmadan 5510/53.Maddesi gereği SSK çalışması Bağ-Kur'dan üstün sayıldığı için avantaj yakalayacaktır.İsterse aynı zamanda Bağ-Kur kapsamında prim ödeme şansı vardır.Bu da artık sizin tercihinize kalmıştır.7200 gün prim ödemesi mümkün olsa da emeklilik süresini uzatır.Tabloya baktığımız da eşiniz 4600 gün SSK kapsamında prim ödeyerek emekli olacaktır.Bu da size 800 gün erken emekli olma hakkı verecektir.Şayet SSK’lı bir işte çalışmaz ise Bağ-Kur kapsamında kalırsanız 5400 gün şartı ile emekli olacaktır. 

(Kaynak: Alitezel.com | 05.09.2012)

GÜNDEM