BASINDAN YAZILAR
2012 Dünya Yatırım Raporu'nun İstihdam Ve Çalışma Yaşamı Açısından Söyledikleri - MuhasebeTR

2012 Dünya Yatırım Raporu'nun İstihdam Ve Çalışma Yaşamı Açısından Söyledikleri

 Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) 2012 Dünya Yatırım Raporu'nu açıkladı. Raporda Türkiye'ye ilişkin ilginç veriler var.

Yabancı yatırımların ülkeye girişi bakımından Türkiye 23'üncü sırada
Rapora göre; Türkiye, 2011 yılı itibarıyla 15.9 milyar odlarlık yatırım girişine sahne oldu. Bu yatırım miktarı yabancı yatırımların ülkelere girişi açısından Türkiye'yi Dünya sıralamasında 23'üncü sıraya yükseltti. Dünyada en çok DYY (Doğrudan Yabancı Yatırım) çeken ülke ABD olurken ikinci sırayı Çin, üçüncü ve dördüncü sırayı Belçika ve Hong Kong aldı.
2012 yılı itibariyle, dünyada DYY artışı %9 seviyesinde gerçekleşirken, bu oranla daha önce yakalanan kriz öncesi noktaya yani 1.5 trilyon dolar düzeyine tekrar dönülmüş oldu. Ancak yine de 2007'deki tavan rakam olan 1.98 trilyon dolar seviyesinden uzakta kalındı.

Yatırım Katkı Endeksi, gidilen ülkeye olan katkıyı ölçüyor
Dünya Yatırım Raporu'nda yabancı yatırımların ülkeye katkısını ölçen bir endeks bulunuyor. Bu endeks, ülkeye gelen yabancı yatırım rakamları ile bu yatırımlar dolayısıyla elde edilen katkı arasındaki ilişkiyi sorgulayıp ölçüyor. Bu endekse göre bazı ülkeler birim DYY başına daha fazla katkı sağlarken bazıları daha az katkı sağlamakta. Bu katkıyı genel anlamda 1 - 4 arasındaki bir puanla değerlendiren yatırım katkı endeksi, doğrudan yabancı sermaye yatırımı alan ülkeleri bu yatırımlardan elde ettikleri katkı anlamında sınıflandırma amacını taşıyor.
Bu endeks oluşturulurken yatırımın yarattığı katma değer, istihdam, ücret geliri, ihracat, Ar-Ge harcamaları, sabit sermaye oluşumu ve vergi gelirinin yatırım miktarı ile olan ilişkisine bakılıyor. Sonuç olarak, bu endeks yatırımlardan elde edilen katkının düzeyini belirliyor. 2011 yılı itibarıyla yatırımlardan toplamda en çok katkıyı alan ülke Macaristan, ikinci sırada Belçika yer alırken üçüncülük Çek Cumhuriyeti'nde.

Ekonomik kriz sonrasında gelişmekte olan ülkeler daha çok yatırım alıyor.
2012 raporunda yer alan endeks değerlerine göre, "gelişmekte olan ülkelerin" DYY'lerden daha yüksek katkı aldıkları ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda özellikle ekonomik kriz öncesi dönemde gelişmekte olan ülke ve bölgelerin aldıkları katkı, gelişmiş ülkelere göre çok daha zayıftı.
Çok uluslu şirketlerin en çok katma değer yarattığı ve ücret seviyesini olumlu etkilediği gelişmekte olan bölge, Afrika ülkelerinin içinde bulunduğu alan. Genel anlamda ise çok uluslu şirketlerin katkıları ekonominin ölçeği ile doğru orantılı. Gelişmekte olan ülkelerde katma değer yaratma etkisi istihdam yaratma etkisine oranla daha düşük düzeyde. Bunun nedeni, emek yoğun endüstrilerin daha çok gelişmekte olan ülkelere kayması ve gelişmiş ülkelerde emek yoğun endüstrilerin yüksek maliyet gerektirmesi. Yine aynı şekilde çok uluslu şirketler gelişmekte olan ülkelerde ücretleri daha hızlı yükseltiyor.

Yatırımın ülkeye geliş biçimi istihdamı etkilemesi açısından önemli.
DYY'lerin istihdam üzerindeki etkisini belirleyici faktör yatırımın geliş biçimi. DYY'ler şirket satın alması şeklinde ülkeye girerlerse istihdam etkileri negatif. Yok, eğer yabancı yatırımlar, ülkeye yeni bir yatırım veya sermaye artırımı ve yeni üretim biçimleri ile girerse istihdam etkileri pozitif oluyor. Yani istihdamı arttırıcı etkileri bulunuyor.
Bu noktada, DYY'ler açısından belirleyici olan yatırım yapılacak ülkedeki işgücü maliyetleri. İşgücü maliyetleri düşük olan ülkelere istihdam arttırıcı etkisi olan yoğun bir yatırım girişi var.
Raporun sonuçlarına göre DYY'lerden beklentilerin üzerinde katkı sağlayan ekonomiler Arjantin, Almanya, İtalya, Bolivya, Kolombiya, Finlandiya ve Güney Afrika. Buna karşılık, Güney Pasifik ülkeleri ve Avrupa'dan Lüksemburg beklentilerinin çok altında katkılar elde etmiş. Türkiye ise DYY'lerden "beklentiler doğrultusunda" katkı sağlayan ekonomiler arasında.

Katkı sıralamasında Türkiye 79 ülke arasında 65'inci sırada
Türkiye'nin katkı endeksindeki yeri ve değerlerine bakıldığında önemli sonuçlar ortaya çıkıyor. Türkiye katkı sıralamasında 79 ülke arasında 65. sırada.
İşgücü piyasası açısından daha önemli olan; Türkiye'nin DYY'ler dolayısıyla elde ettiği katkının puanı ortalama 3 iken, istihdam yaratma açısından DYY'lerin katkı puanının 4 olması. Yani DYY'ler Türkiye özelinde yeteri kadar istihdam yaratmıyor ancak yarattığı istihdam açısından ücret seviyesini yükseltiyor. DYY'lerin Türkiye'de yeteri kadar istihdam yaratmamasının en önemli sebeplerinden biri de, istihdam maliyetlerinin yüksek olması. Gerçekten de, Türkiye istihdam maliyetlerinin yüksekliği açısından OECD ülkeleri arasında en yüksek ikinci ülke.

İşgücü maliyetleri Türkiye'de yüksek
Bu bağlamda, işgücü piyasası katılığının azaltılması ve istihdam üzerindeki mali yüklerin azaltılarak işgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi istihdamı artırıcı bir etki yaratacaktır. Ayrıca DYY'ler genel anlamda yüksek nitelik düzeyine sahip kişiler için istihdam imkanı yaratacağı için ücretleri yükseltici etkisi de kalıcı olacaktır.

Kıdem Tazminatı Fonu ve esnek çalışma şekillerine ilişkin yasal düzenlemeler hemen yapılmalı
Bu doğrultuda kıdem tazminatı fonu yasa tasarısı, kısmi çalışmaya ilişkin düzenlemeler ile istihdam üzerindeki mali yükleri azaltacak teşvik tedbirleri DYY'lerden istihdam anlamında daha yüksek katkı elde etmemizi sağlayacaktır.
DYY'ler noktasında politikalar üretmek ve DYY'lerin emek yoğun sektörlere yönlendirilmesini sağlamak, istihdamın artması için en önemli çalışmalardan biri olarak kabul edilmeli. Sektör seçimi ve teşvikler DYY'lerin istihdam etkisini artırıcı yönde kurgulanmalı.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 16.08.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM