BASINDAN YAZILAR
Rapor Alınan Değil, Verilen Bir Haktır / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Rapor Alınan Değil, Verilen Bir Haktır / Şevket Tezel

 Soru: 15 yıllık devlet memuruyum. 10+10+10+10 şeklinde 40 güne kadar peş peşe rapor alabiliyor muyuz? Ersin S.

Cevap: Önemli bir yanlış anlaşılmayı peşinen belirteyim. Rapor hastalığa bağlıdır. Bu nedenle rapor alınmaz, hekim raporuyla hastalığa bağlı olarak verilir. Mevzuata göre memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.

Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması yani 10 günden daha fazla süre istirahat gerekmesi durumunda bu ikinci raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.

Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

10 gün rapordan sonra daha uzun süre bir istirahat gerekiyorsa bu istirahatın sağlık kurulunca verilmesi gerekmekte olup, 10+10+10+10 gün şeklinde zincirleme tek hekim raporu olamaz. Aynı kişiye bilahare bir rahatsızlıktan sonra yine 10+10 gün daha tek hekim rapor vermesi mümkündür.

Kuruluşların personel birimleri tüm bu raporları hastalık iznine dönüştürürken 40 günü aşan tek hekim raporlarını veya fenne uygun olsa bile usule uygun durumda olmayan raporları sağlık kurulları veya İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla sorgulamaları gerekmektedir.

 

Soru: Şubat 1990'da başladığım sigortalılıkta 01.01.2005 tarihinden bu güne kadar aynı şirkette çalışmaktayım. 5 bin 600 günden fazla primim olduğuna göre tazminatımı alıp işten ayrılabilir miyim? İlyas D.

Cevap: Doğum tarihinizi belirtmemişsiniz. Şayet doğumunuz 1979'dan sonra ise en az 15 yıl sigortalılık süreniz ve 3 bin 600 gününüz tamam olduğuna göre artık çalışma istemiyorsanız kıdem tazminatınızı alarak işten ayrılma hakkına sahip bulunuyorsunuz.

(Kaynak: Alitezel.com | 30.07.2012)

GÜNDEM