BASINDAN YAZILAR
Kamunun Kıdemi Kurtuluyor! - MuhasebeTR

Kamunun Kıdemi Kurtuluyor!

 

Kıdem tazminatı fonu en çok Türkiye'nin en büyük işvereni kamuya yarıyor. Kamu fonla işçi maliyetini yüzde 75 indirecek.

Büyük tartışma yaratan kıdem tazminatı taslağındaki detaylar, taslağın en büyük katkıyı kamuya sağlayacağını ortaya koyuyor.

Radikal'İn haberine göre taslağa yerleştirilen düzenlemelerle en büyük işveren niteliğindeki kamunun işçi giderleri yüzde 75 düşürülüyor. Halen kamu bir işçisinin kıdem tazminatı için yüzde 8,5’lik bir maliyete katlanırken, bu düzenlemeyle söz konusu rakam yüzde 2’ye iniyor. Bu da kamudaki işçi sayısının 350 bin olduğu dikkate alındığında, çok ciddi bir tasarrufa denk düşüyor. Ayrıca taslak kamuya bir başka boyutuyla hizmet ediyor. Maddeler arasına sıkıştırılan bir düzenlemeyle de, işsizlik sigortası fonuna ödenmesi gereken 10 milyar TL’yi aşkın borç 15 yıla yayılıyor.

Kıdem tazminatı taslağını Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in sahiplenmemesi, sendikaların da “Gündemimizde yetki tartışması var” söylemleri konuyla ilgili tartışmaları bir miktar geri plana itti. Ancak yıllardır konuşulan kıdem tazminatı fonuyla ilgili olarak ilk kez kamuoyuna yansıyan taslak, fonun çalışma sistemini net bir şekilde ortaya koydu.

Taslakta yer alan detaylara göre, kıdem tazminatı fonu 350 bin işçisiyle dev bir işveren niteliğinde olan kamunun maliyetlerinde ciddi bir tasarruf sağlayacak. Kamuda çalışan tüm işçiler, herhangi bir sorun yaşamadan kıdem tazminatlarını emeklilik veya işten çıkarılma zamanında alıyor. Ancak taslağın bu haliyle yasalaşması durumunda, kamu hem işsizlik sigortası fonuna aktarması gereken oranlar, hem de kıdem tazminatı yükü açısından rahatlayacak. Bu da şu anda her işçi için yüzde 8.5 olan kıdem tazminatı yükünün aylık olarak yüzde 2’ye kadar gerilemesi anlamına geliyor.

Taslakta kamu yararına olan düzenlemeler bununla da sınırlı değil. 2009’dan itibaren işsizlik sigortası fonunun nema gelirlerinden 10 milyar TL yatırımların tamamlanması ve hızla geri ödenmesi taahhüdüyle fondan alınmıştı. Bugüne kadarki açıklamalar da paranın zaman geçirilmeksizin ödeneceği yönünde idi. Ancak taslağa eklenen madde, kamunun bu parayı uzunca bir döneme yayarak ödemeyi öngördüğünü gösteriyor. Buna göre söz konusu para, 2014 yılından itibaren 15 yıllık dönemde geri ödenecek. Ayrıca işsizlik sigortası fonunun mali yapısının zayıflatılmaması için “önlem olarak getirilen” devletin varlık satışlarından elde edeceği gelirin yüksek planlama kurulunca belirlenecek belirli bir oranının işsizlik sigortası fonuna aktarılması zorunluluğu da bir cümlelik değişiklikle kaldırılıyor.

ÇALIŞMA HAYATINDA KAOS YAŞANIYOR

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Toplu iş ilişkileri yasa tasarısı yasalaşmadığı için çalışma hayatında bir ‘kaos’ yaşanıyor” dedi. Tasarının yasalaşmaması nedeniyle binlerce işçinin maaş zamlarını alamadığını dile getiren Arslan, şöyle dedi: “Bu ortamda, çalışma hayatını ilgilendiren bir başka konuyu tartışmaya açmak toplu iş sözleşmesi bekleyen binlerce işçiyle alay etmek anlamına gelmektedir. Toplu iş ilişkileri dışındaki gündemleri doğru bulmuyoruz.”

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 16.07.2012)

GÜNDEM