BASINDAN YAZILAR
Temmuz Ayında Değişen Sosyal Güvenlik Parametreleri / Metin Taş ,Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Temmuz Ayında Değişen Sosyal Güvenlik Parametreleri / Metin Taş ,Sezgin Özcan

 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2011 yılı sonunda aldığı karar gereği yıl sonuna kadar uygulanacak yeni asgari ücret 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni asgari ücrete bağlı olarak, başta sigorta primine esas kazanç sınırları, borçlanma primleri ve idari para cezaları olmak üzere, sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin birçok parametre de değişti.

PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI 
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu'na göre, prime esas kazanç alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgari ücret; üst sınırı ise 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin altı buçuk katı. 
Buna göre, 1 Temmuz-31 Aralık 2012 tarihleri arasında prime esas kazanç alt sınırı 16 yaşından büyükler için günlük 31,35 TL, aylık 940,50 TL; 16 yaşından küçükler için günlük 26,85 TL, aylık 805,50 TL oldu. Üst sınır ise yaş ayrımı olmaksızın günlük 203,78 TL, aylık 6.113,40 TL olarak uygulanacak.

ÇIRAKLARIN SİGORTA PRİMİ 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primleri, bunların yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 50'si üzerinden ödeniyor.
Buna göre 2012 yılının ikinci yarısında sigorta primleri, 16 yaşından büyükler için günlük 15,68 TL, aylık 470,25 TL; 16 yaşından küçükler için ise günlük 13,43 TL, aylık 402,75 TL üzerinden hesaplanacak.

BORÇLANMA PRİMLERİ
Başta doğum, askerlik ve yurtdışı hizmet borçlanması olmak üzere borçlanma primleri, prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak üzere, sigortalının kendisi tarafından belirlenen prime esas kazanç üzerinden yüzde 32 oranında hesaplanıyor. 
Buna göre 1 Temmuz'dan sonra yapılan borçlanmalarda, borçlanılan her bir günü için ödenecek prim tutarı en az 10,03 TL, en fazla 65,21 TL olacak. 
Örneğin; bir çocuk için iki yıllık (720 gün) doğum borçlanması yapmak isteyen kadın sigortalı en az 7.223 TL borçlanma primi ödeyecek. İki çocuk için dört yıl (1440 gün) borçlanılması halinde ise ödenecek prim tutarı 14.446 TL olacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ
İsteğe bağlı sigortalılar da prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak üzere, kendileri tarafından belirlenen prime esas kazanç üzerinden yüzde 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12 genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam yüzde 32 oranında prim ödüyorlar. Asgari ücretteki artışa bağlı olarak 2012 yılının ikinci yarısında ödenecek isteğe bağlı sigorta primi, sigortalının tercihine göre aylık 300,96 TL ila 1.956,29 TL arasında olacak.

BAĞ-KUR'LULARIN (4/b'li) PRİMLERİ
4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının primleri de prime esas kazanç sınırları arasında olmak üzere beyan ettikleri gelir tutarı üzerinden ödeniyor. Buna göre Temmuz-Aralık/2012 aylarında ödenecek sigorta primleri için beyan edilecek aylık gelir tutarı 940,50 TL ila 6.113,40 TL arasında olacak. Ancak yanlarında sigortalı çalıştıranlar, çalıştırdıkları sigortalılardan ücreti en yüksek olan sigortalının ücretinden az gelir beyan edemeyecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar, gelir durumlarına göre aylık 37,62 TL ila 225,72 TL arasında Genel Sağlık Sigortası primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilecekler.

EN DÜŞÜK SGK İDARİ PARA CEZASI 94 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu'nda belirlenmiş olan fiiler için uygulanacak idari para cezaları, fiilin gerçekleştiği tarihte 16 yaşından büyükler için geçerli olan aylık asgari ücret esas alınarak belirleniyor. 2012 yılının ikinci yarısında işlenen fiiller için uygulanacak idari para cezaları da 940,50 TL olan aylık asgari ücrete göre hesaplanacak. 
Buna göre, asgari ücretin onda biri olan en düşük ceza 94 TL; agari ücretin on iki katı olan en yüksek ceza ise 11.286 TL olacak.

Nisan 2012'de emekli oldum, tazminat farkını alabilir miyim?
Nisan 2012'de emekli oldum. Kıdem tazminatım nisan ayında geçerli olan kıdem tazminatı tavanına göre ödendi. Çalıştığım işyerinden kıdem tazminatı farkını alabilir miyim? Serdar Dilek
Memur maaş zamlarının geç belirlenmesi, yılın ilk beş ayında ödenen kıdem tazminatları için fark ödenmesini de gündeme getirdi. 01.01.2012-30.06.2012 döneminde geçerli olmak üzere belirlenen katsayılara göre, yılın birinci yarısında ödenecek kıdem tazminatlarına uygulanacak tavan miktarı 2.917,27 TL oldu. 
Buna göre, iş sözleşmesi yılın ilk beş aylık döneminde kıdem tazminatına hak kazancak şekilde sona eren ve otuz günlük ücreti 2.805,04 TL'lik tavan miktarının üzerinde olup da tazminatları 2.805,04 TL dikkate alınarak ödenenler için fark kıdem tazminatı talep hakkı doğmuş oldu. Otuz günlük ücreti 2.917,27 TL ve üzerinde olanlara, her çalışma yılı için 112,23 TL; otuz günlük ücreti 2.917,27 TL'nin altında olanlara ise otuz günlük ücreti ile 2.805,04 TL arasındaki tutar kadar kıdem tazminatı farkı ödenmesi gerekiyor. 
Otuz günlük ücretiniz 2.805,04 TL olan eski tavan miktarının üzerinde olup, tazminatınızı eski tavan miktarına göre ödenmiş ise kıdem tazminatınızın yeni tavan miktarına göre hesaplanıp aradaki farkın ödenmesini talep edebilirsiniz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Bilgi para gibidir; elde ettikçe daha çok istersiniz.'  
Josh Billings

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 10.07.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM