BASINDAN YAZILAR
Apartmanlar İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştıracak / Arif Temir - MuhasebeTR

Apartmanlar İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştıracak / Arif Temir

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenler için bir çok yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler bütün apartmanları kapsamıyor. Kapıcı çalıştıran apartmanlar ile işçi statüsünde yönetici çalıştıran apartmanları kapsıyor. Buna göre apartman yönetimi/kat malikleri kuruluiş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırmaları yada bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirmeleri gerekiyor.

Mevzuatta belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeyen yada bu hizmeti satın almayan apartman yönetimine/kat maliklerine görevlendirmediği her bir kişi için 5 bin lira olmak üzere  aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktaridari para cezası uygulanacak.

Örnek: Bir apartmanda bir kapıcı çalışıyorsa apartman yönetimi iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini satın alma yoluna gitmemişse yada bu nitelikte personel çalıştırmamışsa her ay iş güvenliği uzmanı için 5 bin lira ve  işyeri hekimi içinde ayrıca 5 bin lira olmak üzere her ay 10 bin lira ceza ödeyecek. Buna göre bir apartman yılda 120 bin lira idari para cezası ödeyebilecek. Bu cezaları çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü uygulayacak.

Yukarıda belirlenen cezaların hangi tarihten itibaren uygulanacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca apartmanların tehlike sınıfını belirten tebliğ yürürlüğe girdikten sonra kesinlik kazanacak.

Buna göre;

- Bakanlıkça belirlenecek tehlike sınıflarına göreapartmanlaraz tehlikeli sınıfta yer alıriseyukarıda belirtilen yükümlülükler 30.06.2014 tarihinden  itibaren yerine getirilecek,

- Apartmanlar tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri olarak belirlenirse30.06.2013 tarihinden itibaren yükümlülükler yerine getirilecek.

Okur sorularına cevaplar

Çalışma süresine göre fazla mesai
Soru: 
İşyerinde sabah 8'den akşam 8'e kadar yarım saat yemek molası vererek aralıksız çalışıyorum. Haftada bir gün hafta tatili kullanıyorum. Asgari ücret üzerinden ücret alıyorum. Çalışma saatlerim normal kabul edilebilir mi? Çalışma saatlerime göre mesai alabilir miyim? T.Özgen
Cevap: Sayın Özgen, çalışma saatleriniz normal değil. İş Kanununa göre günde 11 saatten fazla çalışılamıyor. Çalışma saatlerinize göre haftada 24 saat fazla çalışma yapmaktasınız. Fazla çalışma ücretlerinizin saat başına %50 zamlı olarak ödenmesi gerekiyor. Patronunuza eksiklikleri gidermesi için başvurun, bu eksiklikleri gidermezse şikayet yoluna başvurabilirsiniz.

Çalışma belgesinin verilmesi
Soru: İşyerimden ayrıldım. Çeşitli yerlere iş başvurusu yaptım. Başvuru yaptığım yerler benden daha önceki işyerlerinde ne iş yaptığımı gösteren belge istiyorlar. Eski işyerime müracaat ettim. Ancak vermiyorlar. Ne yapabilirim? M.Sarı
Cevap: Sayın Sarı, işçilere işten ayrıldıktan sonra eski işyerlerinde yaptıkları işi gösteren belge verilir. Bu belgeye çalışma belgesi deniliyor. Bu belgeyi eski işveren vermek zorunda. Çalışma belgesinin alınması için  çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmanız gerekiyor.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 02.07.2012)

GÜNDEM