BASINDAN YAZILAR
Teşvik Paketi Yürürlükte - MuhasebeTR

Teşvik Paketi Yürürlükte

 Yeni teşvik paketi Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi


Yeni teşvik paketi yürürlüğe girdi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “Yılda en az 100 bin adet kapasiteli otomobil yatırımlarında ya da mevcut kapasitesini yıllık en az 100 bin adet artıran otomobil yatırımlarında, yatırımcılara kapasitelerinin yüzde 15’i kadar A, B ve C segmentlerinden gümrük vergisinden muaf araç ithal etme hakkı verilecek” dedi.

Yeni teşvik paketi olarak da bilinen ”Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki” Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili bilgi veren Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yeni teşvik sistemiyle, yılda en az 100 bin adet kapasiteli otomobil yatırımlarında ya da mevcut kapasitesini yıllık en az 100 bin adet artıran otomobil yatırımlarında, yatırımcılara kapasitelerinin yüzde 15’i kadar A, B ve C segmentlerinden gümrük vergisinden muaf olarak araç ithal etme hakkı vereceklerini belirtti.

Yıldız 6. Bölge’deki 15 il

Çağlayan, ”Ayrıca bu yatırımlarda motor üretimi de yapılması halinde ilave olarak yüzde 15 daha gümrükten muaf araç ithal etme hakkı tanıyacağız” dedi. Çağlayan, yeni teşvik sisteminin yıldızlarının 6. Bölge’deki 15 il olduğunu vurgulayarak, ülkenin batısından doğusuna hareket eden bir yatırımcının, her ilerlemesinde yeni bir avantaj, yeni bir fırsatla karşılaşacağını söyledi. Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü: ”6. Bölgedeki yatırımlar için, başta istihdam destekleri olmak üzere sağlanan tüm destekleri en yüksek oranlarda uyguluyoruz. Ayrıca, enerji ve kamu yatırımları hariç olmak üzere bu bölgede yapılacak tüm yatırımlar doğrudan Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında değerlendirilecek. Yeni teşvik sistemi, 6. Bölgedeki istihdamı artırmak için asgari ücretin işveren üzerindeki yükünü neredeyse sıfırlıyor. 6. Bölgedeki yatırımlara, 12 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği ve 10 yıl süresince de Gelir Vergisi Stopajı Desteği ile Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlıyoruz. Bugün bir asgari ücretli için 1.077 TL ödeyen bir işveren, bu desteklerden faydalandığı zaman 677 TL ödeyecek. Yani bugünün kuruyla 370 dolar. Artık 6. bölgemiz işçilik maliyetleri açısından Çin’le rekabet edecek bir durumda.”

Yatırım bitirilmezse gecikme faiziyle tahsil edilecek


- Yeni teşvik paketi kapsamında ulaşım, savunma sanayi, uluslararası fuar yatırımları gibi yatırımlar nerede yapılırsa yapılsın 5. Bölge teşviklerinden yararlanabilecek.

- Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajı desteği uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacak.

- Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde 90, yatırıma katkı oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

- Denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları asgari 50 bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 milyon lira tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar gibi yatırımlar 5. Bölge’de uygulanan desteklerden faydalanabilecek. 

- Ar-Ge ve çevre yatırımları KDV 

istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden, söz
konusu yatırımların 
6. Bölge’de gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlandırılabilecek.

- Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari 5 yıl süreyle bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekecek.

(Kaynak: Gazete Vatan | 20.06.2012)

GÜNDEM