SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bayilik Sözleşmelerinde KDV Hesaplanacak Mıdır?

Bayilik Sözleşmelerinde KDV Hesaplanacak Mıdır?

 Soru: Bayilik sözleşmeleri KDV’nin konusuna girer mi? KDV hesaplanacak mıdır?

Cevap: 3065 sayılı KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu,

            20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olacağı; bedel deyiminin malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

            24/b maddesinde, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları, vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların KDV matrahına dahil olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, bayilik sözleşmesi çerçevesinde şirketlerden tahsil edilen gelir vergisi stopajı tutarı dahil toplam bedel  üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(19.07.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM