SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
POS Cihazı İle Yapılan Satışlarda KDV Uygulaması

POS Cihazı İle Yapılan Satışlarda KDV Uygulaması

 Soru: POS Cihazı ile yapılan satışlarda KDV Uygulaması Nasıldır?

Cevap:Katma Değer Vergi (KDV) Kanununun;

              -10/a maddesinde; vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile 10/b maddesinde ise, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ile meydana geldiği,

             -20/1 inci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; 20/2 nci maddesinde ise bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği

             hükme bağlanmıştır.

           Diğer taraftan, 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.) bölümünde, ödemesi kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin beyanı açıklanarak,  geçek usulde vergilendirilen mükelleflerin kullandığı 1 No.lu KDV beyannamesinde 65. (yeni beyannamede 45.) satır olarak "Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel" satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi uygun görülmüştür.  Bu satıra ait dipnotta, 6. (yeni beyannamede 28.) satırda beyan edilen toplam bedel içinde kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır. Ancak kredi kartı ile yapılan satışlar arasında farklı vergi oranına tabi teslim ve hizmet bedelleri ile vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen işlem bedelleri de bulunabileceğinden, bu satıra kredi kartı ile yapılan satışların, varsa vergi dahil brüt tutarının yazılması gerektiği belirtilmiştir.

             Buna göre;

             1- KDV de vergiyi doğuran olay malın teslimi ile gerçekleşeceğinden, malın teslimi anında KDV hesaplanarak ilgili dönem KDV beyannamesinde beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

              2- Mal bedelinin tamamının veya bir kısmının POS cihazı kullanılmak suretiyle kredi kartı ile malın tesliminden önce (avans olarak) tahsil edilmesi halinde, vergiyi doğuran olay gerçekleşmemekle birlikte tahsilatın yapıldığı dönem beyannamesinin 45. satırında (Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri) yazılmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

             3- Malın tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, KDV Kanunu'nun 10/b maddesi uyarınca fatura bedeli üzerinden KDV hesaplanarak, faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(15.06.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM