SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Basit Usuldeki Mükellefin Yanlışlıkla KDV Uygulaması

Basit Usuldeki Mükellefin Yanlışlıkla KDV Uygulaması

 Soru: Basit usule tabi mükellef yanlışlıkla KDV hesaplarsa bunu ödemek zorunda mıdır?

Cevap: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

8/2 inci maddesinde; vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya KDV yi fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür vesikalarda KDV gösterenlerin bu vergiyi ödemekle mükellef oldukları, bu hususun Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerli olduğu, bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergilerin, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edileceği,

17/4-a maddesinde; Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin vergiden istisna olduğu,

30/a maddesinde; vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği

hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, KDV den istisna olduğu halde fazla ve yersiz hesaplanan KDV den satılan malın alımında yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, fazla ve yersiz hesaplanan bu vergi, alıcının KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "Fazla Ödenen Vergilerin İadesi" başlıklı (B) bölümündeki; alıcının indirim hakkına sahip olması (KDV mükellefiyetinin bulunması) halinde ise 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I) bölümündeki açıklamalara göre iade edilebilecektir.

Dolayısıyla, basit usule tabi mükellef olarak her türlü teslim ve hizmet ifaları KDV den istisna olmasına rağmen, satılan ürüne ilişkin düzenlenen faturada sehven hesaplanan KDV nin beyan edilerek ödenmesi gerekmekte olup, fazla ve yersiz ödenen bu vergi, söz konusu ürünü alanın KDV mükellefiyetinin bulunup bulunmamasına göre; 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ya da 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde alıcıya iade edilebilecektir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

 

(05.06.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM