SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Grup Şirketlerinin Birbirlerine Kullandırdıkları Kredinin Vergisel Boyutu

Grup Şirketlerinin Birbirlerine Kullandırdıkları Kredinin Vergisel Boyutu

 Soru: Grup şirketlerinin birbirlerine kullandırdıkları kredilerin vergi kanunları karşısındaki durumu nedir?

 

Cevap: a) Katma Değer Vergisi Yönünden

Katma Değer Vergisi Kanunu açısından konuyu değerlendirecek olursak, Kanunun 4’üncü maddesinde hizmet teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmış olup bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, bir şirket tarafından grup firmasına bir defaya mahsus olmak üzere kredi kullandırılmasına ilişkin işlem devamlılık arz etmediği için, elde edilecek faiz bedeli Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1’inci maddesine göre Türkiye’de ticari faaliyet çerçevesinde yapılan hizmet olarak değerlendirilmeyeceğinden söz konusu hizmet için KDV hesaplanmasına gerek bulunmadığı kanaatindeyiz.

 

b) Kurumlar Vergisi Yönünden

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13’üncü maddesinde “ (1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tama-men veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin yayımlanan tebliğlere göz attığımızda ise, 1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”de gerekli açıklamaların yapıldığını görmekteyiz.

Tüm bu açıklamalar ışığında, bir şirketin kendi grup firmalarından birine kredi kullandırması karşılığında elde edilecek faiz gelirinin kurum kazancına dahil edilerek beyan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, şirket tarafından emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel üzerinden grup şirketine ödünç para verilmesi halinde konunun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı çerçevesinde değerlendirileceği unutulmamalıdır.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

 

(28.05.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM