SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ekonomik kriz dolayısıyla toplu işçi çıkarttık. Kıdem tazminatlarını ödemek istiyoruz. Kıdem tazminatını BAŞTAN SONA gösteren bir uygulamalı örnek verebilirmisiniz?

Ekonomik kriz dolayısıyla toplu işçi çıkarttık. Kıdem tazminatlarını ödemek istiyoruz. Kıdem tazminatını BAŞTAN SONA gösteren bir uygulamalı örnek verebilirmisiniz?

 

Soru:

 

Ekonomik kriz dolayısıyla toplu işçi çıkarttık. Kıdem tazminatlarını ödemek istiyoruz. Kıdem tazminatını BAŞTAN SONA gösteren bir uygulamalı örnek verebilirmisiniz?


Cevap:
Örneğin pazarlama departmanı ve Genel Yönetim Departmanında çalışanlar için ilk kez kıdem tazminatı ayıracak şirket aşağıdaki kaydı yapmalıdır.

_____________________________31/12/__________________________
760-PAZ.SAT.DAĞ.GİD.           10.000
770-GEN.YÖN.GİD.                  15.000
                                            372-KID.TAZM.KARŞ.                                  25.000
_________________________________/____________________________

Ayrılan kıdem tazminatı karşılığı vergi kanunlarımızda Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olduğundan aynı zamanda aşağıdaki kaydın da yapılması gerekmektedir;

_________________________________/____________________________
950-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER    25.000
950.02-Kıdem Tazminatı Karşılığı

                                            951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN       25.000
                                            GİDER KARŞILIĞI
________________________________/______________________________


Bir süre sonra, Pazarlama departmanında çalışan memurun tazminatı verilerek iş akdinin sona erdirilmesi durumunda ise sırasıyla aşağıdaki kayıtların yapılması gerekmektedir;

_____________________________23/09__________________________

760-PAZ.SAT.DAĞ.GİD.                    5.000
                                            102-BANKALAR                                  5.000
Ödeme ve gider kaydı
_________________________________/____________________________


_____________________________23/09__________________________

372- KID.TAZM.KARŞ.                       5.000

                                            644/679-                                                5.000
Daha önceden KKEG olarak kaydedilen
Karşılığın gelirlere alınarak kaydedilmesi
_________________________________/____________________________

644 nolu hesap aktif karakterli hesaplar karşılığında çalışan bir hesap olduğundan burada 679 nolu hesabın kayıtlara alınması daha doğru olacaktır.
Eğer kıdem tazminatını fiili ödeme yapmadan kapatmak istediğimizde 644/679 nolu hesapta izlediğimiz gelirin vergi matrahından tenzili gerekmekte olup aşağıdaki kaydın da yapılması icap eder.

_____________________________23/09_____________________________

901-İNDİRİLECEK GELİRLER                       5.000
901.20-Ödenen Kıdem Tazminatları Karşılığı

                                            902-İNDİRİLECEK GELİRLER KARŞILIĞI            5.000
Gelire alınan karşılığın vergiden düşülmek üzere nazım
Hesaba kaydı
________________________________/______________________________


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(30.01.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM