SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirket aktifine 2005 yılından beri 250.000 TL olarak kayıtlı arsayı 400.000 TL ye sattık. Yeni kurumlar vergisi tebliğine göre işlemin vergisel ve muhasebesel ayağı nasıl olacaktır?

Şirket aktifine 2005 yılından beri 250.000 TL olarak kayıtlı arsayı 400.000 TL ye sattık. Yeni kurumlar vergisi tebliğine göre işlemin vergisel ve muhasebesel ayağı nasıl olacaktır?

 

Soru:

 

Şirket aktifine 2005 yılından beri 250.000 TL olarak kayıtlı arsayı 400.000 TL ye sattık. Yeni kurumlar vergisi tebliğine göre işlemin vergisel ve muhasebesel ayağı nasıl olacaktır?


Cevap:


Şirket aktifine 2005 yılında alınan ve 250.000 TL olarak kayıtlı arsanın 2008 Aralık ayında 400.000 TL’ye satıldığı ve istisna ile ilgili şartların yerine getirildiği varsayıldığında aşağıdaki kaydın yapılması gerekmektedir.

--------------------------------25.12.2008-----------------------
102         400.000

                  250          250.000
                  679.01    112.500 (istisna tutar)
                  679.02     37.500
--------------------------------------------------------------------

Arsanın satışından 150.000 TL kar elde edilmiş olup bunun yüzde 75’i (150.000 x %75=) 112.500 TL kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca, söz konusu tutarın kurumlar vergisinde gösterilmesi için 112.500 YT L’yi beyannamede İştirak Kazançları İstisnası olarak matrahtan tenzil etmemiz gerekir.

Ertesi dönem hesaplarında 679.01 hesapta izlenen tutarı 3 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne göre aşağıdaki kayıtla fon hesabına alırız.

-------------------------------------------01.01.2009--------------------------------
590         112.500

                  549         112.500
Sabit kıymet satış karının fon hesabına alınması
----------------------------------------------------------------------------------------


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(27.01.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM