SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşletmelerce yaptırılan okul inşaatlarında KDV’nin indirim konusu

İşletmelerce yaptırılan okul inşaatlarında KDV’nin indirim konusu

Soru: İşletmelerce yapılan okul inşaatlarında KDV indirim konusu yapılabilir mi?

Cevap: KDV Kanununun 17/2-b maddesinde, Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir.

Ancak, söz konusu istisna hükmü,  Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan bedelsiz  teslimlere yönelik olup bedelsiz teslime konu malların satın alınması veya üretilmesi ile ilgili olarak yapılacak mal ve hizmet alımların kapsamamaktadır.

Bununla beraber, aynı Kanunun 30/a maddesinde vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği, hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefleri tarafından Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin, mükelleflerin vergiye tabi olarak yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanan vergiden indirimi mümkün olmayıp, söz konusu verginin işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle okul yapımı için yüklenilen KDV 191 hesaba değil ya 258 nolu hesaba yada 770 nolu hesaba kaydedilmelidir.

Ancak, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınan yüklenilen KDV tutarlarının da bağış tutarına ilave edileceği ve beyanname üzerinde gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirilebileceği ise ayrıca bilinmelidir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(27.02.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM