SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Okula ait döner sermaye işletmesinin kurumlar vergisinden muaf tutulup tutulmayacağı

Okula ait döner sermaye işletmesinin kurumlar vergisinden muaf tutulup tutulmayacağı

Soru: Herhangi bir okula ait döner sermaye işletmesi kurumlar vergisinden muaf mıdır?

Cevap)  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1.maddesi hükmüne göre;

a) Sermaye Şirketleri

b) Kooperatifler

c) İktisadi kamu kuruluşları

d) Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

e) İş ortaklıklarının

kazançları kurumlar vergisine tabidir.

Kurum kazancı, Gelir Vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır.

Aynı Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasında;da: "İktisadi kamu kuruluşları: Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler iktisadi kamu kuruluşudur."; 6. fıkrasında ise; " İktisadî kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadî niteliğini değiştirmez." hükümlerine yer verilmiştir.

Bununla beraber, 04.06.2008 tarih ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 22. maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen ve 2008 yılı kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe giren geçici 2. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; 01.01.2008-31.12.2015 tarihleri arasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, okulun döner sermaye işletmesinin elde etmiş olduğu gelirler dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağından 01.01.2008-31.12.2015 tarihleri arasında elde edilecek kazançların kurumlar vergisinden istisna olması mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(20.01.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM