SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hem serbest meslek hem de ticari kazanç halinde tutulacak defterler

Hem serbest meslek hem de ticari kazanç halinde tutulacak defterler

Soru: Serbest meslek ve ticari kazancın aynı anda olması halinde tutulacak defterler nelerdir?

Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” hükmü yer almaktadır.


213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

-182 nci maddesinde, bilanço esasına tabi mükelleflerin yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defteri,

-193 üncü maddesinde, işletme hesabı esasına tabi mükelleflerin işletme defteri,

-210 uncu maddesinde serbest meslek erbabının kazanç defteri,

tutacakları hüküm altına alınmıştır.

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre, serbset meslek faaliyetiyle birlikte, ticari kazanca tabi bir iş  yapılması halinde, ödeme kaydedici cihaz ve serbest meslek kazanç defterinin yanı sıra ticari faaliyetle ilgili olarak kişinin sınıfına uyan defterleri tasdik ettirerek kullanılması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(11.01.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM