SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Basit usulde mükellefin aracını yenilemesi işleminin mükellefiyetin değişip değişmeyeceği

Basit usulde mükellefin aracını yenilemesi işleminin mükellefiyetin değişip değişmeyeceği

Soru: Basit usule tabi mükellef aracını değiştirdiğinde mükellefiyet şekli değişecek midir?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46'ncı maddesinde; 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari, kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı Kanunun 51'inci maddesinin (10) numaralı bendinde ise; şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticilerinin (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç); basit usulden faydalanamayacakları hükme bağlanmış olmasına rağmen şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlara ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin IlI-b bendinde; "Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığından kasıt; bir il dahilinden diğer bir il dahiline yapılan yük ve yolcu taşımacığı olup, aynı il sınırları içinde yapılan yük ve yolcu taşımacılığı 51 inci madde hükmünün, uygulanması bakımından şehirler arası taşımacılık sayılmayacaktır." denilmektedir.

Bu açıklamaya göre; Gelir Vergisi Kanununun 47.ve 48.nci maddelerindeki basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını ihlal etmemek şartıyla oturma yerine bakılmaksızın (bir araçla) şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinden dolayı basit usulde mükellefiyetin devamı gerekmektedir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(03.01.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM