SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Site yönetimi tarafından muhasebeciye yapılan Ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı

Site yönetimi tarafından muhasebeciye yapılan Ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı

Soru: Site yönetiminin muhasebecisine yaptığı ödemelerde tevkifat yapılacak mıdır?
 
Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94. maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

............................

2-Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

...........

b)Diğerlerinden %20” hükmüne yer verilmiştir.

Bununla beraber, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Vergi Kesenlerin Sorumluluğu başlıklı 11 inci maddesinde; yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar.

Bu sorumluluk bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl mükelleflere rücu etme hakkını kaldırmaz hükmü amirdir.

Bu açıklamaya göre, site yöneticilikleri tevkifat uygulamasında “sair kurum” olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, site yönetimi tarafından muhasebeciye yapılan ödemelerde %20 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, site yöneticiliğinin de bu tevkifat uygulaması nedeniyle stopaj mükellefiyeti açtırması gerekmektedir.
 

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(28.12.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM