SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satın alınması sırasında ödenen vergi,resim ve harçları malın maliyetine intikal ettirmek zorunda mıyız?

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satın alınması sırasında ödenen vergi,resim ve harçları malın maliyetine intikal ettirmek zorunda mıyız?

 

Soru:Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satın alınması sırasında ödenen vergi,resim ve harçları malın maliyetine intikal ettirmek zorunda mıyız?

Cevap:
ATİK’lerin satın alınması sırasında ödenen vergi, resim ve harçları malın maliyetine intikal ettirmeyip doğrudan gider yazmamız vergi teorisi ve muhasebe kurallarına uygundur. Çünkü, ödenen vergiler, iktisadi kıymetin değerini artırıcı mahiyette değildir.

Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

 

(16.01.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM