SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Çocuklara ait eğitim harcamalarının indirilip indirilmeyeceği

Çocuklara ait eğitim harcamalarının indirilip indirilmeyeceği

Soru: Mükellef çocuklarına ait eğitim harcamalarını indirim konusu yapabilir mi?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 89 uncu maddesinin 2 nci bendinde; "Beyan edilen gelirin %10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve

küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları................................. gelir vergisi

matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, aynı kanunun 32 nci maddesi ile ilgili olarak yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 2 nci bendinde; "İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre; örneğin Bursa Uludağ Üniversitesine ödenen yurt ücreti dekontunda Üniversitenin kurumlar vergisinden muaf olması nedeniyle indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(07.12.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM