SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İkametgahın belli bir bölümünün işyeri olarak kullanılmasında vergi tevkifatı

İkametgahın belli bir bölümünün işyeri olarak kullanılmasında vergi tevkifatı

Soru: Hem işyeri hem konut olarak kullanılan meskenlerde vergilendirme nasıl olacaktır?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun” Vergi Tevkifatı” başlıklı 94’üncü maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.”hükmü yer almış olup, maddenin 5/a bendinde de “70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden” tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca; aynı Kanunun 96. maddesinde; “Vergi tevkifatı, 94. madde kapsamına giren nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.”denilmektedir.

Bununla beraber, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 156. maddesinde ticari, sınai ve mesleki faaliyette işyeri; bu faaliyetlerin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yer olarak tanımlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 128 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin X-a-4 bölümünde “.......aynı zamanda hem işyeri hem ikametgah olarak kiralanan gayrimenkuller vergi mevzuatımız açısından işyeri olarak kabul edildiğinden bu gayrimenkuller için ödenecek kiraların tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır....”açıklamaları yer almıştır.

Bu açıklamalara göre; ikametgâh olarak kiralanan daire için ödenen kira bedelinin tamamı üzerinden (nakden veya hesaben) ödemenin yapıldığı sırada Gelir Vergisi Kanununun 94/5-a bendi uyarınca tevkifat yapılması gerekir.

Aynı zamanda kira ile oturulan mesken için ödenen elektrik, su doğalgaz faturalarının yarısı vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(06.12.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM