SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bedelsiz Mali Müşavirlik hizmetinde vergileme var mıdır?

Bedelsiz Mali Müşavirlik hizmetinde vergileme var mıdır?

Soru: Bedelsiz mali müşavirlik hizmetinin vergisel boyutu nasıldır

Cevap: Bazı serbest meslek erbapları tanıdıklarına eş ve dostlarına bedelsiz hizmet verebilmektedirler. Zira verilen bu bedelsiz hizmetin vergileme esaslarına aşağıda ilgili kanun maddeleri çerçevesinde değinilmiştir.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. Yine aynı maddenin 2’inci fıkrasında;

“Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

……………

b)Diğerlerinden %20 tevkifat yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre; örneğin bir kişinin kardeşine bedelsiz olarak vermiş olduğu muhasebecilik hizmeti karşılığında nakden veya hesaben bir ödeme söz konusu olmadığından tevkifat yapılmayacaktır.
 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai, faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Aynı Kanunun “Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi” başlıklı 10 uncu maddesinin (a) bendinde; Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın meydana geldiği, “Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti” başlıklı 27 inci maddesinde de; bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu hükme bağlanmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için teslim ve hizmet işlemlerinin gerçekleşmesi yeterli olup teslim ve hizmet işlemlerinin bedelli veya bedelsiz olması vergilendirme bakımından durumu değiştirmemektedir.

Buna göre, bedelsiz verilen muhasebecilik hizmetinden dolayı emsal bedel üzerinden serbest meslek makbuzu düzenlenmesi ve katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

 

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

 

(23.11.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM