SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kolektif şirket ortağının tasfiye dönemindeki giderlerini yıllık gelir vergisinden indirmesi

Kolektif şirket ortağının tasfiye dönemindeki giderlerini yıllık gelir vergisinden indirmesi

Soru: Kolektif şirket ortağı tasfiye dönemindeki giderlerini yıllık gelir vergisinden indirebilir mi?

Cevap: 193 sayılı gelir vergisi kanununa göre Kollektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortakların ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir .

Yine aynı Kanunun 85. maddesinde; “Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratlar için bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.

Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname verirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve tasfiye dönemlerine şamil olmak üzere kolektif şirket ortakları ile komanditeler hakkında da uygulanır…”hükmü yer almıştır.

Bununla beraber, ticaret şirketlerinin fesih ve tasfiyeleri Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu kanunun 208 ve 219/1. maddelerine göre, infisah veya fesih olunan şirket tasfiye haline girer. Bundan sonra şirketin bütün işlerinin idaresi ve dışa karşı temsil yetkisi tasfiye memurlarına intikal eder. Yine aynı kanuna göre, gerekli işlemler ifa olunmadan ve tasfiye veya iflasın sona erdiği tescil ve ilan edilmeden tasfiyenin sona erdiğinin kabul edilmesinin; dolayısıyla mükellefiyet kayıtlarının kapatılmasının doğru olmayacağı açıktır.

Bu açıklamaya göre; kurumların tasfiye veya iflasın kapandığı tarihe kadar vergi ile ilgili muameleleri devam edeceğinden, işyeri veya faaliyetlerini terk etmekle birlikte, tasfiye veya iflasın sona erdiğini tescil ve ilan ettirmeyen kurumların mükellefiyet kayıtlarının devam ettirilmesi ve mükellefiyetle ilgili ödevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Buna ilaveten; “İndirilecek Giderler” başlıklı 40. maddesinde; “Safi kazancın tespit edilmesi için,
 

1-Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler….
………..
5-Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin indirilmesi kabul edilir.”hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yapmış olduğumuz bu açıklamaları tek cümleyle özetleyecek olursak; Gelir Vergisi Kanunu’nun 85. maddesi gereğince kolektif şirket ortakları, kolektif şirketin tasfiye döneminde herhangi bir kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Buna göre kolektif şirket ortakları tasfiye dönemi boyunca gelir vergisi mükellefidirler. Bu nedenle her vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerini, bu dönemlerde kar elde etmemiş olsalar bile vergi dairesine vereceklerdir. Tasfiye memurlarının tasfiyenin sonuçlandığını tescil ve ilan ettirdikleri tarihe kadar bu mükellefiyet devam edecektir.

Ayrıca, tasfiye başlangıç tarihinden yıl sonuna kadar oluşan personel, muhasebeci, tasfiye memuru ücretleri ve şirkette kullanılan ve işletmeye dahil olan taşıtların giderlerinden ortağın hissesine düşen miktarı safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(21.11.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM