SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Oto tamirciliği basit usulde vergilendirilir mi?

Oto tamirciliği basit usulde vergilendirilir mi?

Soru: Oto tamircilerinde basit usul vergilendirme mümkün müdür?

Cevap: 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 5’inci maddesinde; 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1’inci maddesinde, “Büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum ve Diyarbakır hariç), mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde her türlü emtia imalatı ve alım satımı ile uğraşanlar, İnşaat ile ilgili her türlü işler ve motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini, eğlence ve istirahat yerlerini işletenlerin, 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilmeleri gerekir.” denilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin uygulanmasında tereddüte düşülen konular hakkında gerekli açıklamalar yapılmış olup, 17.04.1995 tarih ve 20248 sayılı yazıda, motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarımı ile uğraşanlar başlıklı bölümde; “Bu mükelleflerle ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı mükelleflerin motorlu araçların bakım ve onarımını, kendi işletmelerine ait yedek parça veya diğer malzemeleri kullanmak suretiyle yaptıkları, bazı mükelleflerin ise bakım ve onarım işini, yedek parça ve diğer malzemeyi müşterinin getirmesi suretiyle sadece işçilik şeklinde yaptıkları, bu mükelleflerden hangilerinin gerçek usule alınacağı konusunda tereddütlerin doğduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına, motorlu taşıtların bakım ve onarımını, kendi işletmelerinde bulunan yedek parça veya diğer malzemeleri kullanmak suretiyle yapan mükellefler girecektir.

Diğer bir ifade ile söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına, yedek parça ve malzeme müşteriye ait olarak, sadece işçilik almak suretiyle motorlu taşıtların bakım ve onarım işiyle uğraşan mükellefler girmeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(14.11.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM