SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Araç Ticareti Yapan İşletmelerde ÖTV Uygulaması’nın Vergisel Ve Muhasebesel Boyutu

Araç Ticareti Yapan İşletmelerde ÖTV Uygulaması’nın Vergisel Ve Muhasebesel Boyutu

Soru: Araç ticaretinde ÖTV Uygulamasının Vergi ve Muhasebe uygulaması nasıldır?

Cevap) Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi hayatımıza 4760 Sayılı Kanun ile 12.06.2002 tarihinde 24783 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01.08.2002 tarihinden itibaren girmiştir. Araç ticaretinde ilk iktisap özel tüketim vergisinin konusu alanına gşrmektedir. Konuyu uygulamalı bir örnek yardımıyla aşağıdaki gibi açıklamak gerekirse;

Uygulama: Barış Otomotiv A.Ş. satmış olduğu mercedes marka binek otomobil için aşağıdaki faturayı düzenlemiştir.

Matrah:                       100.000

ÖTV(%80)                  80.000

KDV Matrahı: 180.000

KDV (%18):                32.400

Toplam:                      212.400 TL

Yukarıdaki bilgilere göre Barış Otomotiv A.Ş. aşağıdaki kaydı yapacaktır.

----------------------------------------------------/------------------------------------------

120 Alıcılar      212.400

                                                           600 Yurt İçi Satışlar   100.000

                                                           360 Öde.ver. Fon.        80.000

                                                           391 Hes.KDV              32.400

Barış otomotiv a.ş araç satış kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zira, aracın alıcısı bir şirket ise yani bir başka deyişle vergi mükellefi olan tüzel kişi kurumsa aşağıdaki kaydın yapılmasını tavsiye ediyoruz.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------/------------------------------------------

254 Taşıtlar                100.000

770 Gen.Yön.Gid.       32.400

770 Gen.Yön.Gid.       80.000

                                                                       320 Satıcılar    212.400

XXX Şirketinin araç alım kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dikkat edilirse aracı alan şirket hem KDV’yi hem de Özel Tüketim Vergisini gider olarak kayıtlarına almıştır. İşin yasal dayanağı aşağıdaki gibidir.

5035 sayılı kanunun 48’inci maddesiyle ve 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Taşıt Alım Vergisi yerine Özel Tüketim Vergisi getirilmiş ve VUK-270/2 maddesi kapsamında; “Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler” ifadesi yer almıştır.

 Kanun metninden de çok açık bir şekilde görüleceği üzere; satın alınan binek otolarının alış bedelleri içerisinde yer alan ÖTV’nin maliyet bedeline dahil edilmesi veya genel yönetim giderlerine atılması yönünde mükelleflerin tercih haklarını kullanmaları yönünde kanuni bir sakınca bulunmamaktadır.

Bununla beraber Maliye Bakanlığı, binek otomobillerin alımında yüklenilen ancak indirimi mümkün olmayan KDV hakkında yapılacak işlem konusundaki görüşünü Genel Tebliğ ve Özelgelerle açıklamıştır.

 Bakanlık 23 Seri no.lu KDV Genel Tebliği’nin (I) bölümünde, mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alımı sırasında ödedikleri ve kanun gereği indirimi mümkün olmayan KDV’nin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceğini açıklamıştır. Aynı tebliğde, bu uygulamanın binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobilleri için de geçerli olduğu belirtilmiştir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(31.10.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM