SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşyerinde Çiğ köfte yapıp satan bir kişinin Basit Usulden yararlanıp yararlanamayacağı?

İşyerinde Çiğ köfte yapıp satan bir kişinin Basit Usulden yararlanıp yararlanamayacağı?

Soru: İşyeri olan ve sadece çiğ köfte satan bir kişi basit usulden yararlanabilir mi?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesinin birinci fıkrasında “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmüne yer verilmiş olup, aynı maddenin 4’üncü fıkrasında ise “Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek (Bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edilir.” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 46’ncı maddesinde; 47 ve 48’inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hüküm altına alınmış olup, yine Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48’inci maddelerinde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları hükme bağlanmıştır.

Yine aynı Kanunun Basit Usulün Hududu başlıklı 51’inci maddesinde; basit usulden faydalanamayacaklar bentler halinde sayılmış olup, 12 numaralı bendinde ise Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş gruplarının, sektörlerin, il ve ilçelerin Büyükşehir Belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları, (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenlerin basit usulden faydalanmayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bununla beraber 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1’inci maddesinde; “Büyükşehir belediyesi olan illerin (2004/8269 sayılı Kararın 1’inci maddesiyle değişen parantez içi hüküm) (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallerle birlikte nüfusu 30.000’den az olan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye sınırları içinde aşağıda belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler, 1 Mayıs 1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.
………….
e)Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,
……..”
hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca 183 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde bu mükelleflerin götürü usulden yararlanmaya ilişkin genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın gerçek usulde vergilendirilecekleri belirtilmiştir.

Yine aynı tebliğin 5(e) bölümünde ise; götürü usule tabi olan mükelleflerden, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenlerin, 1.5.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecekleri, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerinden; börek, tatlı, muhallebi, işkembe, paça, köfte, ciğer, kokoreç, piyaz, sandviç, şıra, boza, salep, dondurma, turşu ve benzeri nitelikteki emtiayı, işletmesinde servis yapmak suretiyle satanlar ile kahvaltı veren işletmelerin anlaşılacağı açıklanmıştır.

Dolayısıyla kişinin işyerinde çiğ köfte yapıp satması veya işyerinde servis etmesi faaliyeti lokanta ve benzeri iş faaliyetine girdiğinden bu kapsamda basit Usulde mükellef olunması mümkün bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(25.10.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM