SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Mazbut Vakıflara yapılan kira ödemelerinde stopaj

Mazbut Vakıflara yapılan kira ödemelerinde stopaj

Soru: Mazbut Vakıflardan yapılan kiralamalarda stopaj var mıdır?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı maddenin 5'inci bendinin (b) alt bendinde, Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 261 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 2'inci bölümünde de, mazbut vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında 01.01.2004 tarihinden itibaren bunlara yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerektiği açıklanmıştır.

Ancak, özel kanunlarında gelir ve kurumlar vergisine ilişkin istisna veya muafiyet hükümleri bulunan dernek ve vakıflara yapılan ödemelerden tevkifat yapılmayacağı açıktır.

Yukarıdaki yapmış olduğumuz açıklamalar çerçevesinde; Vakıflar Bölge Müdürlüğüne (Mazbut Vakfa) ait gayrimenkulün kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılmaması gerekmektedir.

 
Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

 

(12.10.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM