SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kira geliri beyanından konut için ödenen faizin indirilip indirilmeyeceği

Kira geliri beyanından konut için ödenen faizin indirilip indirilmeyeceği

Soru: Kira geliri beyanından konut için ödenen faizin beyan edilecek gelirden indirilmesi mümkün müdür?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri. İrtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 72’nci maddesinde; “Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakten veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.” Hükmü yer almış olup, 71’inci maddesinde ise gayrimenkul sermaye iradında safi iradın gayrisafi hasılattan iradın sağlanması ve idamesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan müspet fark olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 74’üncü maddesinde; “Safi iradın bulunması için, 21’inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir:
…….
4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i (İktisap bedelinin % 5'i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88' inci maddenin 3' üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz),” hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu giderler gerçek gider usulünün seçilmesi halinde indirilebilecek giderlerdir.
 

Yine aynı maddenin üçüncü fıkrasında, “Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %25’ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.”hükmüne yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre; örneğin 2011 takvim yılında elde edilen konut kira geliri nedeniyle verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesinde söz konusu gayrimenkulün iktisabı için kullanılan konut kredisine ilişkin ilgili yıla ait (2011 yılı) ödenen faizlerin tamamı gerçek gider yöntemi seçilmesi şartıyla ve kira gelirinden elde edilen hasılatı aşmaması koşuluyla indirimi mümkün bulunmaktadır.

 

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

 

(07.10.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM