SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Adi ortaklıkta ortaklık hissesinin devrinde KDV uygulaması

Adi ortaklıkta ortaklık hissesinin devrinde KDV uygulaması

Soru: Adi ortaklıkta ortaklık hissesinin devrinde KDV uygulanacak mıdır?

Cevap: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi ile Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi tutulmuştur.

3065 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "C-Adi Ortaklıklarda Vergileme" başlıklı bölümünde;

" Adi ortaklıklarda, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devri işlemleri katma değer vergisine tabi olmayacak, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran devir işlemlerinde ise vergi uygulanacaktır.

Buna göre, bir adi ortaklıkta, biri veya bir kaçının hisselerini diğer ortaklara veya üçüncü şahıslara devretmesi, bu şekilde ortaklıktan bazı ortakların ayrılması veya ortaklığa yeni ortakların alınması halinde, mevcut adi ortaklık, ortak sayısındaki değişiklik dışında aynen devam ediyorsa, bu hisse devri işlemlerinde vergi uygulanmayacaktır.

Hisse devri işlemleri adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuruyor veya ortaklık, ortakların kararı ile fesh ediliyorsa, bu devir işlemlerine vergi uygulanması gerekmektedir." denilmektedir.

Bu nedenle, 2 kişiden oluşan bir adi ortaklıkta ortaklık hissesinin diğer ortağa devredilmesi durumunda ortaklık sona ereceğinden ortaklığa ait bütün mallar üzerinden katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(29.09.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM