SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gelecek Yıllara Ait Kira Ödemelerinde Stopaj Ve Muhasebe Uygulaması

Gelecek Yıllara Ait Kira Ödemelerinde Stopaj Ve Muhasebe Uygulaması

Soru: Gelecek yıllara ait kira stopajı ve muhasebe uygulaması

Cevap: Gelir vergisi kanununa göre gelecek 10 yıla ait olsa bile tahsil edilen kira tutarının tamamı üzerinden stopaj yapılacaktır. Bir başka deyişle vergi kesintisinde dönemsellik ilkesi yoktur. Ancak kira gelirinin beyanında dönemsellik ilkesi geçerlidir.

Kısacası gelecek 10 yıla ilişkin 100.000 TL kira geliri elde edersek bu tutarın tamamına stopaj uygulanacaktır. Ancak bu tutarın sadece ilgili dönemlere isabet eden kısımları vergi matrahına dahil edilecektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında kimlerin hangi ödemeler üzerinden tevkifat yapacakları hüküm altına alınmış olup, aynı fıkranın 5/a bendinde ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Yani, herhangi bir şirket tarafından kiralanan işyerleri ile ilgili olarak geçmiş veya gelecek dönemlere ait nakden veya hesaben kira ödemesinde bulunulması halinde, ödemelerin brüt tutarı üzerinden ödeme sırasında vergi tevkifatı yapılması ve nakden veya hesaben ödemenin yapıldığı aya ait muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Muhtasar beyannamesinin üçer aylık dönemlerde verilmesi halinde, söz konusu kira tevkifatlarının bu beyannameler ile beyan edilebilir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(09.09.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM