SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gelir Vergisi Matrahından Bağış Ve Yardımların Tenzili

Gelir Vergisi Matrahından Bağış Ve Yardımların Tenzili

Soru: Bağış ve yardımların gelir vergisi matrahından indirilmesi

Cevap: Şirketlerin yapmış olduğu bağış ve yardımlar çoğu zaman vergi kanunları tarafından kabul görmeyen bağış ve yardımlar olduğundan bunların vergi matrahlarından tenzil edilmesinde de ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

Örneğin bir dernek veya vakfa yapılan bağışların matrahtan tenzil edilmesi için söz konusu dernek veya vakfın mutlaka bakanlar kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan ve kamuya yararlı statüsü bulunan vakıf dermeklerden biri olmak zorunda.

Kanun koyucunun böyle bir şart araması elbetteki suistimallerin önüne geçilmesi amacıyla yerinde bir uygulamadır. Ancak, burada sıkça yaşanan bir problem ise daha birkaç ay öncesine kadar kamuya yararlı dernek statüsünde olmayan bir kurumun bir süre sonra bu statüye sahip olmasıdır.

Dolayısıyla şirketlerde zaten çok yoğun bir iş gündemi varken hangi dernek veya vakfın kamuya yararlı statüsüne haiz olduklarının takibi de pratikte çok zordur.

Bu açıklamalardan sonra ilgili kanun maddeleri yardımıyla bağış ve yardımların hangi şartlar altında matrahtan indirim konusu yapılacağına aşağıda detaylı bir şekilde yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde indirimi kabul edilen bağış ve yardımlar özetle şunlardır.

a. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için yüzde 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

b. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediye-lere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı.

c. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.

d. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluş-lar tarafından yapılan bazı kültürel faaliyetlere ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen konulardaki faaliyetler için yapılan çeşitli bağışlar.

f. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının yüzde 40'ı.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(08.09.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM