SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşletmede kullanılan ancak başkası adına kayıtlı bulunan Elektrik ve Telefon vs. faturalarının vergisel boyutu

İşletmede kullanılan ancak başkası adına kayıtlı bulunan Elektrik ve Telefon vs. faturalarının vergisel boyutu

Soru: İşletmede kullanılan ancak başkası adına kayıtlı bulunan Elektrik ve Telefon vs. faturalarının KDV si indirim konusu yapılabilir mi?

Cevap: Birçok işletme başkasının adına kayıtlı olan elektrik, su, telefon gibi faturaları kayıt altına almaya çekinmektedir. Konu bu yönüyle vergi kanunları ışığında aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi ile ticari, sınaı, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuştur. “Vergi İndirimi” başlıklı 29/1-a maddesi hükmüne göre, mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilir.

Aynı Kanunun 29/3. maddesinde de, “İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.” denilmektedir.

Diğer taraftan, “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 30. maddesinin (d) bendinde ise, “Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, İşletmenin faaliyeti ile ilgili olarak ödenen telefon elektrik ve su bedellerine ait faturaların başka şahıslar adına kayıtlı olmakla beraber bunları vergilendirme döneminde kullanıldığı ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsiki (kesin delillerle ispatı) ve gelir vergisi yönünden gider olarak indirimi mümkün bulunması şartıyla katma değer vergisinin indirimi mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(15.08.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM