SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yatırım teşvik belgesinde yer almayan ancak teşvik belgeli malın imalinde kullanılan ürünlerde KDV istisnası

Yatırım teşvik belgesinde yer almayan ancak teşvik belgeli malın imalinde kullanılan ürünlerde KDV istisnası

Soru: Yatırım teşvik belgesi eki listelerinde yer almayan ancak teşvik belgeli malın imalinde kullanılan ürünlerde KDV istisnası var mıdır?

Cevap: 3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendi ile yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere, belge kapsamında olan ve üretimde kullanılan her türlü makine ve teçhizatın yurt içi teslimleri ve ithali 01.08.1998 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna edilmiş olup, söz konusu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslarla ilgili açıklamaları 69 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Bu istisnanın uygulanabilmesi için teslime konu malların söz konusu Tebliğde belirtilen makine-teçhizat kapsamında olması, malların mükellefe ait yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılması gerekmektedir.

Dolayısıyla, yatırım teşvik belgesi eki listelerde yer almayan ancak, listelerde yer alan makine teçhizatın imalinde kullanılan parça ve malzemelerin tesliminin Kanunun (13/d) maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu parçaların yatırım malının ayrılmaz parçaları olmaları da durumu değiştirmeyecektir.

Ancak, teşvik belgesinde yer alan makine-teçhizat herhangi bir teferruatı veya tamamlayıcı parçası değil de kurulum veya montajlarının yapılması halinde söz konusu makine-teçhizatı oluşturan bütün parçaların birlikte tesliminin gerçekleştirilmesi ve faturanın da bütün parçaları ihtiva edecek şekilde düzenlenmiş olması halinde, bu teslimin teşvik belgesi eki listede yer alan makine-teçhizatın bir bütün olarak teslimi şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, benzer bir konu ile ilgili olarak görüşüne başvurulan Hazine Müsteşarlığının, 14.03.2006 tarih ve 13105 sayılı yazısında “... satıcı firma tarafından ...............’ye teslimi yapılan makine-teçhizatların, yerli makine-teçhizat listesinin ... sırasında yer alan ....................isimli makine-teçhizatı oluşturan parçalar olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, bahse konu makine-teçhizatlara 69 Seri No.lu KDV Genel Tebliği çerçevesinde KDV istisnası uygulamasının uygun olacağı düşünülmektedir.” denilmektedir.

Buna göre, örneğin yatırım teşvik belgesindeki mallarla bir tesis kurulacaksa ve bu tesisinin kurulmasında zorunlu olarak kullanılacak ve teşvik belgesinde yer almayan muhtelif cins ve miktarlardaki elektrik malzemesi alımının bütün parçaların aynı mükellef tarafından temin edilmesi veya imal edilmesi, kurulum ve montajının da aynı mükellefçe yapılması, her bir faturanın bu tesisi oluşturan bütün parçaları ihtiva edecek şekilde düzenlenmiş olması ve bu durumun bilirkişi raporuyla tevsik edilmiş olması kaydıyla malın bir bütün olarak tesliminin yapıldığının kabul edilmesi ve bu teslimin Kanunun ((13/d) maddesi kapsamında vergiden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(12.08.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM