SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt dışına gönderilen işçilerden gelir vergisi tevkifatı yapılması

Yurt dışına gönderilen işçilerden gelir vergisi tevkifatı yapılması

Soru: Şirketlerin yurt dışına gönderdikleri işçilerden gelir vergisi stopajı yapılacak mıdır?

Cevap) Bazı inşaat ve danışmanlık firmaları yurt dışına kendi personellerini belli bir süreliğine göndermektedir. Bu esnada o işçilere merkezi Türkiye’de bulunan işyerinden yapılan maaş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı özellik arz eden konulardan biridir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde kurumlar vergisinin,  mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde de, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, şirket tarafından yurt dışına yapılan iş dolayısıyla elde edilen  bedelin kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinde ücretin tanımı yapılmış olup; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü  yer almıştır.

Aynı Kanunun 94’üncü maddesinin 1’inci bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61’inci madde de yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104’üncü maddelere göre, vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Örneğin bir şirketin Rusyaya yapacağı inşaat işi ile ilgili olarak gönderdiği işçilerine yurt dışında veya yurda dönüşlerinde yada Türkiye’de kalan ailesine veya vekalet verecekleri yakınlarına Rusya’da tahakkuk ettirilerek ödenen ve bu ülkede kazancın tespiti sırasında gider olarak dikkate alınan ücretler üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır. Bu ücretlerin Türkiye’deki bir bankaya transfer edilerek bu banka aracılığı ile ödenmesi sözkonusu uygulamayı etkilemeyecektir.

Ancak, ücret ödemesinin şirketin Rusya şantiyesinde tahakkuk ettirilmekle birlikte ödemenin Türkiye’de şirket merkezinden yapılması ve merkez hesaplarında gider olarak gösterilmesi halinde, bu ücret ödemesinin  vergi tevkifatına tabi tutulacağı unutulmamalıdır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 3’üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

Resmi Daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup, adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının ( Bu gibilerden  bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.) Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilecekleri öngörülmüştür.

 Bu hüküm uyarınca, merkezi Türkiye’de bulunan adı geçen şirketin Rusya’da çalıştıracağı  işçilerin Türk uyruklu olması halinde tam mükellef sayılmaları ve Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri  tüm kazanç ve iratları üzerinden gelir  vergisine tabi tutulmaları gerekmektedir.

Ancak,  söz konusu ücretlerin  şirketin Rusya’da elde ettiği kazancından karşılanması ve bu ödemelerin bulunulan ülke  mevzuatına göre gelir vergisi veya benzeri bir vergiye tabi tutulması halinde Gelir Vergisi Kanununun 3’üncü maddesinin 2 numaralı bendinin parantez içi hükmü uyarınca Türkiye’de ayrıca vergiye tabi tutulmaması gerekmektedir.

 

 

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

 

(09.02.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM