SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ticari araç alımına ilişkin taşıt kredi faizinin vergisel boyutu

Ticari araç alımına ilişkin taşıt kredi faizinin vergisel boyutu

Soru: Ticari araç alımına ilişkin ödenen kredilere ait faizler giderleştirilebilir mi?

Cevap: Şirketlerin en çok takıldıkları konulardan biri de şirket aktifine aldıkları taşınmazlar için ödenen kredilerin faizlerinin giderleştirilip giderleştirilmeyeceği meselesidir. Konuya hakim ve bilen bir kişi için cevabı oldukça basittir. Ancak konuya uzak bir kişi için kafa karıştırıcı bir cevabı vardır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ncı maddesinin birinci fıkrasının 1’inci bendinde, “Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler” in, aynı maddenin 5’inci bendinde; “Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri” ile 7’nci bendinde ise” Vergi Usul Kanun hükümlerine göre ayrılan amortismanlar”ın  ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun  269’uncu maddesinde iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin, bunların mütemmim cüzülerinin ve teferruatının, tesisat ve makinelerin, gemiler ve diğer taşıtların ve gayrimaddi hakların maliyet bedeli ile değerleneceği hüküm altına alınmış, 262’nci maddesinde ise maliyet bedelinin, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği belirtilmiştir.

Yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderlerinin amortismana tabi iktisadi kıymetin maliyet bedeline mi intikal ettirileceği yoksa doğrudan ilgili yılın giderleri arasında mı gösterileceği hususunda açıklamalara yer verilen 163 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre iktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden;

Kuruluş dönemine ait olanların (iktisadi kıymetin aktifleştirildiği tarihten hesap dönemi sonuna kadar) iktisadi kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi,

-İşletme dönemine ait olanların  ise, ilgili   bulundukları  yıllarda doğrudan  gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması

Gerekmektedir.

Diğer yandan işletme dönemine ait faizlerin, ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması uygulamasında başlangıçta seçimlik olarak hangi hak kullanılmışsa o yönteme göre işlem yapılmasına devam edilmesi gerekmektedir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com


 

(08.02.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM