SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yıllara Sari İşlerde İş Bitimi İle İlgili Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi

Yıllara Sari İşlerde İş Bitimi İle İlgili Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi

Soru: Yıllara sari inşaat işlerinde geçici kabul tutanağının düzenlenmesi işin bitimi için gerekli midir?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden  inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 44’üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde (5035 sayılıKanunun 48/4-b maddesiyle 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere değişen ibare) geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih, bitim tarihi olarak kabul edilir.

Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kar veya zararının tespitinde dikkate alınır.”  hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 21.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci maddesinin 1’inci fıkrasında kimlerin hangi ödemeler üzerinden tevkifat yapacakları hüküm altına alınmış olup, anılan maddenin (a) bendinde ise,  Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarma işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu açıklamalardan sonra örneğin, bir şirketin yüklendiği inşaat işinin 06.02.2011 tarihinde geçici kabulünün yapıldığı ancak, daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı 06.02.2011 tarihli geçici kabul tutanağın, Kısmi Geçici Kabul Tutanağı olarak onaylandığı varsayılsın.

Buna göre, tek bir sözleşme ile üstlenilen İnşaat işi için düzenlenen kısmi geçici kabul tutanağı işin belli bir bölümünün tamamlandığını ifade etmekte olup iş bitim tarihi olarak ilgili idarece işin tamamı için düzenlenecek geçici kabul tutanağının onay tarihinin dikkate alınması  ve  ilgili  yıl itibariyle kar veya zararın tespit edilerek tamamının o yılın geliri sayılması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

 

(07.02.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM