SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Geçmiş yıllarda eksik ödenen kira giderleri için nasıl bir yol izlemeliyiz?

Geçmiş yıllarda eksik ödenen kira giderleri için nasıl bir yol izlemeliyiz?

Soru: Geçmiş yıllarda eksik ödenen kira giderleri için nasıl bir yol izlemeliyiz?

Cevap: Bazen şirketler geçmiş yıllarda yaptıkları giderleri kayıtlarına eksik biçimde aldıklarını sonradan farkedebilmektedir. Sonradan farkedilen bu giderlerin nasıl bir şekilde kayıtlara alınacağı vergi kanunları kapsamında aşağıda etraflıca ele alınmıştır.

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37’nci maddesinde; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, safi kazancın tespitinde indirilecek giderler Gelir Vergisi Kanununun 40’ncı maddesinde bentler halinde sayılmış olup, 40/1’inci maddesinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bir giderin kazancın elde edilmesi ile ilgili olduğunun kabulü için,  giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerekir.

Gelir Vergisi Kanununda yer alan yukarıdaki hükümlerden  anlaşılacağı üzere; ticari kazançta elde etme yönünden tahakkuk esası geçerlidir. Ticari kazancın hesap dönemleri itibariyle tespit edilerek  dönemler itibariyle gerçekleşmiş gelir ve giderlerin safi ticari kazancın tespitinde dikkate alınması gerekir. Dönemsellik ilkesi gereğince işletmenin sürekli kabul edilen ömrü belli dönemlere bölünür ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanır. Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilerek hasılat, gelir ve karlar aynı döneme ait maliyet,  gider ve zararlarla karşılaştırılır. Tahakkuk ise gelir ve giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmesini ifade eder.

Örneğin,  bir işyeri için yapılan kira gideri ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gider mahiyetindedir.

Unutmamak gerekir ki,  Vergi Usul Kanununun 122’nci maddesi gereğince mükellefler zamanaşımı süresi içerisinde her zaman vergi dairesinden düzeltme talebinde bulunabilirler.

Bu  nedenle, örneğin eksik bildirilen kira farklarının 2007-2008-2009 yıllarına ilişkin verilecek düzeltme beyannamesinde ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmekte olup, aksi halde bu ödemelerin 2010 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com


 

 

(01.02.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM