SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Taşeronlara devredilen inşaat işlerinde tevkifat

Taşeronlara devredilen inşaat işlerinde tevkifat

Soru: Yüklenici firmanın taşeronlara devrettiği inşaat işlerinde tevkifat uygulamasına devam edilecek midir?

Cevap: Yapım işleriyle ilgili tevkifat uygulaması ilk defa 89 seri nolu KDV tebliği ile hüküm altına alınmıştır. Peki işin asıl sahibi işi bir alt taşerona devrettiğinde alt taşeron firma bu tevkifattan sorumlu olacak mıdır? Bir başka deyişle işin asıl yüklenicisinin tanzim edeceği faturalarda tevkifat olması zorunlu iken işin taşeronlara devri, halinde taşeron firmanın tanzim edeceği faturalarda da 99 seri nolu KDV tebliği gereğince 1/6 tevkifat uygulanması zorunlumudur?

Sorunun cevabına aşağıda ilgili kanun ve tebliğ hükümleri çerçevesinde değinilmiştir.

Yapım işlerinin yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden 89 seri nolu KDV Genel Tebliğindeki esaslar çerçevesinde tevkifat uygulaması kapsamına alınmıştır.

Yapım işini taşeronlara devreden müteahhit firmanın yasal durumu bu açıdan önem arz etmeyecektir. Bu uygulama yönünden, yapım işinde asıl yüklenici firmadan 91 seri no'lu Tebliğ uyarınca tevkifatta bulunulması zorunluluğu yeter şarttır. Taşeronun da ayrıca tevkifata tabi tutulması için, taşeronca yapılan işin bağımsız bir yapım işi sayılabilmesinin gerekeceği tabiidir. Taşerona devredilen işin sadece etüt, proje ve danışmanlık işlerinden ibaret olması durumunda tevkifat uygulanmayacaktır. Buna karşılık, taşerona devredilen işlerin hem bir kısım yapım işleri hem de etüt, proje ve danışmanlık işlerinden ibaret olması durumunda, taşeronun yaptığı işlerde herhangi bir ayrım yapmaksızın toplam bedel üzerinden KDV tevkifatı uygulanacaktır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(25.01.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM