SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İrtibat bürolarının vergi kanunları karşısındaki durumu

İrtibat bürolarının vergi kanunları karşısındaki durumu

Soru: İrtibat bürolarında çalışanlara ödenen ücretlerin vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

Cevap: İrtibat bürolarında çalışanlara ödenen ücretlerin gelir vergisi karşısındaki avantajları son yıllarda bu konuya yönelik suistimallerin sayısında da artışa neden olmuştur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 14’üncü bendinde, Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak 09.02.1986 tarih ve 19014 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 147 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Kanuni ve İş Merkezi Türkiye’de Olmayan Dar Mükellefiyete Tabi İşverenlerce Hizmet Erbabına Döviz Olarak Ödenen Ücretler” başlıklı bölümünde; “İstisna hükmünün uygulanmasında, aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

-İşveren sıfatıyla ücret ödemesinde bulunan kurumların, Türkiye’de herhangi bir kanuni merkezinin veya iş merkezinin bulunmaması gerekir. Türkiye’de kanuni ve iş merkezi olmayan kurumların ise tam mükellef oldukları devlette hangi statüyü taşıdıkları, tüzel kişilerinin bulunup bulunmadığı herhangi bir iktisadi işletmelerinin varlığı ya da yokluğu önem taşımayacaktır.

-Türkiye’de hizmet arzeden gerçek kişinin işveren sıfatıyla bağlı olduğu dar mükellef kurum, söz konusu kişiye döviz olarak ödediği ücretleri, doğrudan doğruya yurt dışında elde ettiği gelirinden ayırıp vermeli, hiç bir zaman için Türkiye’de elde ettiği kazanç ile ilgilendirmemelidir. Bu çerçevede ücret erbabının Türkiye’de tam mükellef veya dar mükellef statüsünü taşıması hiç bir önem taşımayacaktır. Ödeme, yurt dışında elde edilen gelir üzerinden yapılacağı için, Türkiye’deki faaliyetler nedeniyle bu ücretler Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesi hükmüne göre gider olarak dikkate alınmayacaktır….” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bunların dikkate alınması halinde, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan şirketin Türkiye’de verdiği örneğin danışmanlık hizmetinin serbest meslek faaliyeti kapsamında olması nedeniyle, söz konusu projelerde çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlerin, şirketin yurtdışından elde ettiği kazançlarından doğrudan doğruyabu kişilerin banka hesaplarına döviz olarak gönderilmesi halinde, bu ücretlerin Gelir Vergisi Kanunun 23/14 maddesinde hükme bağlanan istisnadan yararlanması gerekir.

Şunu da belirtmek gerekir ki, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde kimlerin hangi ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapacakları hükme bağlanmış olup, tevkifat uygulamasında irtibat büroları sair kurum olarak değerlendirildiğinden, serbest meslek ve kira ödemeleri üzerinden irtibat bürolarının tevkifat yapması ve yaptığı bu tevkifatları da muhtasar beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan etmesi gerekmektedir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(19.01.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM