SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergiden muaf esnaf, hurda alımlarında tevkifat

Vergiden muaf esnaf, hurda alımlarında tevkifat

Soru: Vergiden muaf esnaftan yapılacak hurda alımlarında tevkifat yapılacak mıdır?

Cevap: Hurdacılık faaliyetiyle uğraşan veya temel hammaddesi hurda bakır, demir vs. olan işletmelerin vergi mükellefi olmayan kişilerden satın aldıkları hurda ürünlerde tevkifatın olup olmayacağı sıkça karşılaştığımız sorulardan biridir.

24.06.2008 tarih ve 26916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 267 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “Hurda alımlarında vergi tevkifatı” başlıklı 2.3 bölümünde; “....Örnek 1: Bay (A), kamyoneti ile kapı kapı dolaşmak suretiyle evlerden veya sokaklardan topladığı veya satın aldığı hurdaları devamlı olarak hurda ticareti ile uğraşan (B) firmasına satmaktadır. Bay (A), bu faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanacak olup (B) firması, Bay (A)'ya hurda bedeli karşılığı olarak yapacağı ödemeler nedeniyle gider pusulası düzenlemesi ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca da  % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapması gerekmektedir.

Bay (A) mal alış ve satışına ilişkin belgeleri istenildiği zaman ibraz etmek üzere saklamak zorundadır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Gayet açık olduğu üzere, hurda toplayan kişilerin, topladıkları hurda bakırları devamlı olarak aynı şirkete satmaları, esnaf muaflığından yararlanmalarına engel teşkil etmediğinden, bu kişiler maddede belirtilen diğer şartları da taşımaları halinde esnaf muaflığından yararlanacaklardır.

Ancak, bu kişilerin herhangi bir fabrikaya taahhüt sözleşmesi kapsamında hurda tesliminde bulunmaları halinde; söz konusu işlerini fabrikaya bağlılık arz edecek şekilde yaptıkları kabul edileceğinden esnaf muaflığından yararlanamayacakları açıktır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(18.01.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM