SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Eğitime yüzde 100 destek kampanyası, bağış ve yardımlar

Eğitime yüzde 100 destek kampanyası, bağış ve yardımlar

Soru: Eğitime yüzde 100 destek kampanyası kapsamında yapılan her türlü bağışın vergisel boyutu nedir?

Cevap: Bağış ve yardımlarla ilgili 21 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile 03.04.2007 tarihinde yayımlanan 1 Nolu Kurumlar vergisi Genel Tebliğinde açıklamalar yapılmış olup, bu açıklamalar çerçevesinde;

‘Bağış ve Yardımların Kapsamı

Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurdu yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardımların (harcamaların) herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi, bu bağış ve yardımların aşağıda belirtilen kamu idare ve müesseselerine yapılması halinde mümkündür.

- Genel bütçeye dahil daireler

- Özel bütçeli idareler

- İl Özel İdaresi

- Belediyelere

- Köylere

‘Kapsama dahil bağış ve yardımlar

- Bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) öğrenci yurtlarının inşası için yapılan harcama,

- Bu tesislerin inşaası için yapılan bağış ve yardım,

- Mevcut okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtlarının faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla yapılan bağış ve yardım,

niteliğinde olmalıdır.

‘Bağış ve Yardımın İndirim Konusu Yapılacağı Dönem

Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurdu inşaası dolayısıyla yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin gelir vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. Söz konusu tesislerin inşaası veya faaliyetlerini devam ettirebilmelerine yönelik olarak yapılan bağış ve yardımların da bağışın yapıldığı yıla ilişkin olarak beyan edilecek gelirden indirilebileceği tabiidir.

‘Bağış ve yardımların belgelendirilmesi

Gelir vergisi mükelleflerince yapılacak ayni veya nakdi bağış ve yardımlar, ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilmelidir. Dolayısıyla, bu kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257'nci maddesindeki  yetkiye istinaden indirim için geçerli belge olarak kabul edilecektir.

Kurumlar vergisi mükellefleri ise  ayni veya nakdi olarak  bağış ve yardımlarını  makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.

Diğer taraftan ; Bağış ve Yardımların İşletmenin Aktif  veya  stokundan  yapılması

Şayet ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması halinde ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzasının bulunması gereklidir.

Bu düzenlemeler  çerçevesinde; örneğin bir okula gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yapılan ayni ya da nakdi bağış ve yardımların tamamı;  bağış ve yardımın yapıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(13.01.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM