SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Avrupa Birliğinden alınan hibeler, hibelerin vergilendirilmesi

Avrupa Birliğinden alınan hibeler, hibelerin vergilendirilmesi

Soru: Avrupa Birliği’nden alınan hibelerin vergi kanunları karşısındaki durumu nedir?

Cevap: Bazı şirketler Ar-Ge çalışmaları ve proje bazında Avrupa Birliğinden mali destek almakta ve projelerini bu mali desteğe göre gerçekleştirmektedirler. Peki alınan bu mali desteğin vergilendirilmesi olacak mıdır? Şirketler için oldukça önem arz eden bu hibelerin vergi kanunları karşısındaki durumu aşağıda etraflıca ele alınmıştır.

5303 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Mali İşbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun' ile onaylanan Çerçeve Anlaşmanın 6/2. maddesinde; ‘Topluluk tarafından finansmanı sağlanan sözleşmelere ve yüklenicilere Türkiye tarafından uygulanan vergi ve gümrük hükümleri, bu Çerçeve Anlaşmanın eki Ek  A'  da yer alan işbirliğinin genel prensipleri kapsamında belirlenmiştir...' hükmü yer almakta olup, ‘EK-A İşbirliğinin Genel Esasları' metninin ‘Vergilendirme ve Gümrükler' başlıklı 8. maddesinde ise ; AT sözleşmeleri ve bu sözleşme kapsamında verilen hibeler ile yapılan işlerin  KDV,  Damga Vergisi, Tescil Harcı, ÖTV, Veraset ve İntikal Vergisinden muaf olduğu belirtilmekle birlikte  gelir ve kurumlar vergisi muafiyetiyle ilgili herhangi  bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Diğer taraftan; Mülga 86  Seri No' lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ‘F. Diğer Kurumlardan Sağlanan  Ar-Ge  Destekleri' başlıklı bölümünde; diğer  kurumlardan  geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan yardımların  borç mahiyetinde olduğundan ticari kazanca dahil edilmesinin söz konusu olmadığı, ancak ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumlardan bu mahiyette sağlanacak her türlü destek tutarlarının ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil edileceği açıklanmıştır.

Buna göre; Avrupa Birliği tarafından AT  sözleşmesi çerçevesinde sözleşme konusu işlerde kullanılmak üzere  hibe olarak sağlanan  destek tutarının, kurumlar vergisi mükellefi olunduğu sürece, ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancına dahil edilmesi gerekir.

Kişisel kanaatimce böyle bir hibenin kurumlar vergisine dahil edilmesi kanunun özüne aykırıdır. Çünkü bu bir kazanç değildir bir hibedir ve kullanılacağı alan da bellidir. Herhangi bir kar dağıtımına konu edilmemektedir. Avrupa Birliğinden gelen örneğin 100 bin Avronun 20.000 Avrosunun kurumlar vergisi olarak Hazineye intikali sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

Maliye idaresinin konu ile ilgili ivedi şekilde bir tebliğ taslağı hazırlayıp bu ve benzeri kuruluşlardan alınan hibelerin Kurumlar Vergisinden istisna edilmesi sağlanmalıdır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(12.01.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM