SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şüpheli Ticari Alacaktan Vazgeçilmesi Halinde Vergi ve Muhasebe Uygulaması

Şüpheli Ticari Alacaktan Vazgeçilmesi Halinde Vergi ve Muhasebe Uygulaması

 

Soru:

 

Şüpheli Ticari Alacaktan Vazgeçilmesi Halinde Vergi ve Muhasebe Uygulaması


Cevap:
Şirketlerin tahsil edemeyeceklerini düşündükleri ticari alacaklarını 128 Şüpheli ticari alacaklar hesabına aldıktan sonra bundan vazgeçip tekrar 120 alıcılar hesabına almalarında hem tekdüzen muhasebe standartları hem de vergi kanunları açısından herhangi bir engel yoktur.
Ancak şirket ilgili alacağı 128 hesaba aldıktan sonra 654 nolu hesabı kullanarak karşılık ayırır ve örneğin bunu ilk 2 dönem ticari kazancından tenzil edip 3. dönem karşılık ayırdığı bu şüpheli alacağını tahsil etmediği halde vazgeçerse aşağıdaki bu bir değersiz alacak olarak kabul edilecektir.

VUK 322. madesine göre, kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya gore tahsiline imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaklardır. Görüldüğü gibi değersiz alacak artık kaybedilmiş, tahsiline artık imkan kalmamış, değeri sıfıra inmiş bir alacaktır

Alacağın değersiz hale geldiğine yönelik kanaat verici vesikaya en güzel örnek alacağın tahsil edilemeyeceğine dair mahkeme kararıdır. Bu olduğu takdirde alacak hesabı direk gider hesabına virmanlanarak (689 hs.) kapatılabilir. Ancak bu olmadığı takdirde söz konusu alacak giderleştirilemez.
Uygulama: Barış A.Ş. 120 nolu hesabında takip ettiği 30.000 TL’lik alacağını tahsil edememiş ve bu alacağını dava ederek karşılık ayırmıştır. Daha sonra karşılık ayırdığı ve tahsilini yapamadığı bu alacağından vazgeçmiş ancak alacağın tahsilinin imkanu kalmadığına yönelik mahkemem kararı alamamıştır.--------------------------------------------/-----------------------------------------
128 Şüpheli Ticari Alacaklar  30.000

                                120 Alıcılar                       30.000
Alacağın şüpheli alacaklara alınması
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------/---------------------------------------------
654 Karşılık giderleri     30.000,
       
                                129 Şüp.Tic.Alac.Karş.     30.000
Alacağın dava edilemsi ve karşılık ayrılması
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------/----------------------------------------------
129 Şüpheli Ti.Alac.Karş.   30.000

                                 128   Şüp.Tic.Alac.          30.000
Alacağın tahsilinin imkansız hale gelmesi
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------/------------------------------------------
 689 Diğ.Ol.Dış.Gid.Zar. (KKEG) 30.000

                                  654 Karşılık Giderleri    30.000
Mahkeme kararı olmaksızın alacağın değersiz
Hale gelmesi
--------------------------------------------------------------------------------------

Zira, işletme alacağını tahsil etmesinin imkansız olduğuna dair mahkeme kararı alabilmiş olsaydı yukarıdaki kayıtta 689 hesap Kanunen Kabul Edilmeyen Gider değil normal gider olarak kullanılacak ve ticari kazançtan tenzil edilebilecekti.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(05.01.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM