SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşgücü Tevkifatından Dolayı KDV İadesi Alınabilir Mi?

İşgücü Tevkifatından Dolayı KDV İadesi Alınabilir Mi?

 

Soru:

 

İşgücü Tevkifatından Dolayı KDV İadesi Alınabilir Mi?


Cevap:
59 seri nolu KDV sirküsü ile işgücü tevkifatının kapsamı genişletilmiştir. Bu da doğal olarak ticaterinin büyük bir kısmını işgücü hizmeti sunarak sürdüren ajans ve benzeri işletmelerde devreden KDV’nin devamlı olarak artması sonucunu doğurmuştur.
96 seri nolu KDV Genel Tebliği’ne göre İşgücü temini sonucu düzenlenen faturalara istinaden tahsil edilmeyen KDV iade alınabilir. Tevkifat kapsamına alınan bu işlem nedeniyle iadesi gereken katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın sadece banka teminat mektubu veya vergi inceleme  raporu karşılığında yerine getirilecek, teminat mektupları vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.

Teminat karşılığı iade almak isteyenlerin iade talep dilekçesi ile birlikte işgücü hizmeti dolayısıyla düzenleyecekleri faturaların onaylı listesi ile iade talep ettikleri döneme ait indirilecek katma değer vergisi listesini ve banka teminat mektubunu vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. Nakden veya mahsuben iade talepleri beyannamenin verilip dilekçe ve ekleri ile banka teminat mektubunun vergi dairesine ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır. 

Görüldüğü gibi işgücü hizmeti tevkifatından kaynaklanan iadeler Yeminli Mali Müşavir raporuyla değil bizzat vergi dairesi tarafından yürütülecek vergi incelemesi sonucu gerçekleştirilecektir. Bu durum doğal olarak firmaları tedirgin etmektedir. Her seferinde iade için defter ve belgelerinin vergi dairesi tarafından incelenmesini istemeyen işletmeler iade alacakları tutarlardan dahi vazgeçebilmektedirler.

Maliye idaresi tarafından konunun bir kez daha gündeme getirilerek işgücü tevkifatından kaynaklanan iade taleplerinin diğer KDV iade taleplerinde olduğu gibi Yeminli Mali Müşavirlere verilmesi hem maliye idaresini inceleme yükünden arındıracak hem de bu konuda tereddüt yaşayan firmaların hakları olan KDV iadelerini almalarını sağlayacaktır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(03.01.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM