SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yıl sonu bedelsiz mal şeklindeki ciro primi uygulaması ve muhasebe kaydı

Yıl sonu bedelsiz mal şeklindeki ciro primi uygulaması ve muhasebe kaydı

 

Soru:

 

Yıl sonu bedelsiz mal şeklindeki ciro primi uygulaması ve muhasebe kaydı


Cevap:
Şu günlerde birçok firma ciro primi hesaplamalarına girmişlerdir. Ciro primlerinin bir kısmı da iskonto şeklinde tezahür etmektedir. Alış iskontosu, satıcı tarafından mal bedelinden yapılan indirimdir. Mal alımı anında yapılan alış iskontosu faturada gösterilir ve alınan mal bedelinden düşülür. Belli bir cironun aşılmasına bağlı olarak ödenen ciro primleri hizmet kapsamında KDV’ye tabi tutulduğundan bu primlerin KDV matrahından indirilmesi mümkün değildir. Alınan mal miktarına bağlı olarak sonradan yapılan iskontolar müşteri tarafından satıcıya fatura edilir. Bunlar mal alış maliyetiyle ilişkilendirilmeyip doğrudan gelir yazılır. Ciro primleri ayrı bir hizmet olarak değerlendirildiğinden % 18 oranında vergiye tabi tutulacaktır.
Ciro primine karşılık bedelsiz mal gönderilmesi halinde ciro primi gelir yazılır, bu tutar aynı zamanda bedelsiz alınan malın alış bedeli olarak kaydedilir.
Uygulama:  (X) A.Ş.kendisinden mal alan (Y) Ltd.Şti’ne 2010 yılı alışları nedeniyle dönem sonunda 10.000 TL tutarında iskonto yapmış bu iskonto karşılığı olarak da aynı tutarda bedelsiz mal göndermiştir. Malın KDV oranı % 18’dir.
- (Y) Ltd.Şti. nin Kayıtları:
Hesaplanan Ciro primi için müşterinin ((Y) Ltd.Şti.) fatura düzenlemesi
------------------------------------------------------- / -------------------------------------------------------   
153 Ticari Mallar                             10.000
191 İnd. KDV                                   1.800   
    
                                       602 Diğer Gelirler                          10.000
                                       391 Hesaplanan KDV                      1.800
------------------------------------------------------- / -------------------------------------------------------
- Ciro primine karşılık satıcı ( (X) A.Ş. ) tarafından malın gönderilerek fatura düzenlenmesi
------------------------------------------------------- / -------------------------------------------------------   
760 Paz.Sat.Dağ.Gid.                     10.000
191 İndirilecek KDV                          1.800
            
                                        600 Yurt İçi Satışlar                      10.000
                                        391 Hes.KDV                                1.800                                                                    
------------------------------------------------------- / -------------------------------------------------------Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(23.12.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM