SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hastalık nedeniyle itlaf edilen besi hayvanları için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği

Hastalık nedeniyle itlaf edilen besi hayvanları için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği

 

Soru:

 

Hastalık nedeniyle itlaf edilen besi hayvanları için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği


Cevap:
Özellikle küçük ve büyükbaş hayvancılıkta ortaya çıkan salgın ve insan sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı bu hayvanların veteriner kontrolünde itlaf edilmesi gerektiği Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca da bilinmektedir. İtlaf edilen hayvanlar için yüklenilen vergiler ile bunların itlaf edildikten sonra stok çıkışları için fatura düzenlenip düzenlenmeyecekleri konusu tartışmalı bir konudur.

Öncelikli olarak konuyu Vergi Usul Kanunundaki değeri düzen mallar nezdinde ele alarak başlamak gerekir, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun kıymeti düşen mallara ilişkin 278 nci maddesinde; ‘ Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerin de önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve iskartalar emsal bedeli ile değerlenir.'' hükmü yer almaktadır.

3065 Sayılı  Katma Değer Vergisi Kanunu'nun (29/1-a) maddesinde de  mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi'nin indirilebileceği; (30/c) maddesinde ise deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığı'nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait Katma Değer Vergisi'nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bununla beraber, Katma Değer Vergisi uygulamasında genel kamu sağlığının korunması ve çeşitli sebeplerden dolayı tüketimi veya satışı mümkün olmayan ve bu nedenle de mükellefin isteği dışında takdir komisyonu kararı uyarınca imhası gereken malların          ( kullanım süresi dolan ilaçlar ve yiyecekler, üretimindeki formül hatası nedeniyle bozulan ilaçlar vb.) Kanunun ( 30/c ) maddesinde düzenlenen anlamda zayi olan mal kapsamında değerlendirilmesi mümkün  bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, ülkemiz genelinde yaygın biçimde ve genel kamu sağlığını tehdit eder nitelikte ortaya çıkan çeşitli hastalıklar nedeniyle imhası gerçekleştirilen hayvanların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, imhası gerçekleştirilen hayvanlarla ilgili olarak yüklenilen Katma Değer Vergisinin; imha işleminin ilgili Bakanlık yetkililerinin de yer aldığı bir komisyon nezdinde tutanakla tespit edilerek yapılması ve istenildiğinde bu tutanakların ibrazı şartıyla, indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, bu durumda imha edilen hayvanlarla ilgili olarak ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca tespit edilecek bedeller üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplanıp beyan edileceği tabiidir  denilmektedir.

Bu çerçevede; çeşitli hastalıklar nedeniyle zorunlu olarak itlaf edilen hayvanların karşılığında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca verilen destekleme primi, Kanunun 1 nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisi'nin konusuna girmemekte olup, itlaf edilen hayvanlar için herhangi bir fatura düzenlenmesine gerek  bulunmamaktadır.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(14.12.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM