SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmanın KDV den istisna olan ve olmayan satışları

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmanın KDV den istisna olan ve olmayan satışları

 

Soru:

 

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firmanın KDV den istisna olan ve olmayan satışları


Cevap:
Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren bazı firmalar kendi geliştirdikleri yazılım veya programların haricinde başka ürünlerde satabilmektedirler. Şöyle bir yanlış algılama var; Eğer firma Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteriyorsa her türlü satışı vergiden istisnadır”. Bu algılama son derece yanlış.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (5035 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen geçici madde; Geçerlilik: 01.01.2004; Yürürlük: 02.01.2004)  Geçici 20. maddesinin  1. fıkrasında ‘4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Maliye Bakanlığı; program ve lisan  türleri itibariyle istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir ‘  hükmü  yer almaktadır.

Madde hükmünün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Katma Değer Vergisi istisnası sadece teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen teslim ve hizmetleri kapsamaktadır. Bu bakımdan Teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılım programlarının teslimlerinde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. Aynı yazılım programlarının Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde birden fazla alıcıya satılmasında da bu uygulamaya devam edilecektir. 

Ancak gerek yurt içindeki müşterilere  gerekse yurt dışındaki müşterilere  yapılan ve örneğin host veya domain (internet isim hakkı) satışları katma değer vergisine tabi olacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(08.12.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM