SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Devlet hastanesine verilen işçilik hizmetinin KDV tevkifatı karşısındaki durumu

Devlet hastanesine verilen işçilik hizmetinin KDV tevkifatı karşısındaki durumu

 

Soru:

 

Devlet hastanesine verilen işçilik hizmetinin KDV tevkifatı karşısındaki durumu


Cevap:
İşçilik hizmetlerinde KDV sorunsalı en son yayınlanan 59 Seri Nolu KDV sirküleri ile kesin ve net bir hal almasına rağmen halen bu konuda bir çok firmanın tereddüt yaşadığını görmekteyiz.

96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin (5.1) bölümünde, katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri iş gücü hizmetlerine ait KDV %90 oranında tevkifata tabi tutulmuş, 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin (2.2) bölümünde ise, düzenlemenin eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsadığı, bu hizmet dışındaki hizmet ifalarının işgücü hizmetlerine ilişkin tevkifat uygulanması kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir. 

96 ve 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nde düzenlenen işgücü temin hizmeti, alt işletmelerden veya diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen elemanların, hizmeti alan kurum ve işletmenin bilfiil sevk ve idaresi altında çalıştırılması halinde tevkifat kapsamına girmektedir.

Öncelikle işin tevk,ifatlı olup olmadığını net bir şekilde belirlemek için hastane ile firma arasında yapılan hizmet alım sözleşmesine bakmak gerekir. Zira bu sözleşmede;

İşin sevk ve idaresinin hastane tarafından yapıldığı belirtilmişse u hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ‘işgücü hizmeti temini' kapsamında, 96 ve 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca %90 oranında katma değer vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir. 

Eğer hizmet sözleşmesinde söz konusu işçilerin sevk idare ve kontrolünün hastane değil de şirketinize ait olduğu belirtilmişse 96 ve 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca %90 oranında katma değer vergisi tevkifatına tabi tutulmaması gerekir. 


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(07.12.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM