SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kamuya ait ihaleli gayrimenkul satışlarının KDV karşısındaki durumu

Kamuya ait ihaleli gayrimenkul satışlarının KDV karşısındaki durumu

 

Soru:

 

Kamuya ait ihaleli gayrimenkul satışlarının KDV karşısındaki durumu


Cevap:
Belediye veya il özel idarelerine ait gayrimenkullerin zaman zaman hemen her ilde ihale yoluyla satışa çıkarıldığını bilmekteyiz. Özellikle gayrimenkulün alıcısı tarafından sıkça sorulan soru “ihaleyi alırsam eğer bu taşınmaz için belediye ve il özel idaresine KDV ödeyecek miyim” sorusudur. 3065 sayılı Katma Değer Vergi Kanunu'nun ‘Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler' başlıklı 1. maddesinde;
 ‘ Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:
1-Ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler
3-  Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:
...
d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar...' hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun ‘Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi' başlıklı 10.maddesinde;
Vergiyi doğuran olay:
a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması... hükmüne yer verilmiştir.
Kolayca anlaşılacağı üzere,  ihaleyle gayrimenkul satışlarında vergiyi doğuran olay ihalenin resmi olarak sonuçlanması ve malın tasarruf hakkının alıcıya geçmesi ile meydana gelmektedir.Yine aynı Kanunun ‘Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar' başlıklı 17/4-r maddesinde; Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hesseleri ile gayrimenkullerin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri'nin istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-r maddesinin tetkikinden de  görüleceği üzere, 04.04.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5615 sayılı Kanunla belediyelerin ve il özel idarelerinin mülkiyetlerindeki taşınmazların 04.04.2007 tarihinden itibaren satış suretiyle devir ve teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(06.12.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM